Certificates & Management Policy

MANAGEMENT SYSTEM POLICY

 

 

G.T. TRADE d.o.o. obvezuje se izvoditi radove poštujući odgovarajuće interne i nacionalne norme i propise koji se odnose na kvalitetu, zaštitu okoliša te zaštitu zdravlja i sigurnosti zaposlenika. Također veliku brigu posvećujemo kontinuiranom usklađivanju svojih djelatnosti sa svim zakonskim propisima i ostalim zahtjevima.

Za G.T. TRADE d.o.o. je ispunjenje zahtjeva kupca i poštivanje utvrđenih normi  u području izvođenja radova niskogradnje, visokogradnje, zastupanja i prodaje geosintetskih materijala, sanacije i izgradnje odlagališta otpada, obveza od najveće važnosti, pa se za svaki proizvod i uslugu provodi planiranje i upravljanje procesima prema utvrđenim postupcima.

 

Odnosi s kupcima i dobavljačima zasnivaju se i održavaju na međusobnom povjerenju, a posebno prilikom usklađivanje termina, specifikacija i zahtjeva za kvalitetu i zaštitu okoliša te zaštitu zdravlja i sigurnosti zaposlenika.

Trajno će se provoditi stručno osposobljavanje zaposlenika sa svrhom podizanja kvalitete i odgovornosti za izvršenje njihovih zadataka, za siguran rad, korištenje sredstava zaštite i odgovoran stav prema vlastitom zdravlju i napretku.

U cilju stalnog poboljšanja kvalitete, zaštite okoliša te zdravlja i sigurnosti zaposlenika, razvijati ćemo nova tehnička i tehnološka rješenja, a po njihovom usvajanju prihvatiti ih kao nova standardna rješenja.

G.T. TRADE d.o.o. održava sustav upravljanja koji utvrđuje i trajno poboljšava kvalitetu izvedenih radova, a usvajanjem i održavanjem standarda za zaštitu okoliša i zdravlja i sigurnosti na radu,  brinuti ćemo se da što manje onečišćujemo okoliš u okviru obavljanja svojih djelatnosti te stvorimo sigurna radna mjesta za naše zaposlene.

Dajemo punu podršku za savjetovanje i sudjelovanje radnika u svim bitnim elementima sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu.

Posebnu pažnju posvećujemo sprječavanju nesreća, ozljeda, profesionalnih bolesti, ekoloških i fizičkih šteta, te općenito sprječavanju rizika za zdravlje povezanih uz posao.

 

Međunarodne norme ISO 9001:2015, ISO 14001:2015  i ISO 45001:2018 zahtijevaju redovito praćenje i ocjenjivanje sustava osiguranja kvalitete, zaštite okoliša i zdravlja i sigurnosti na radu, kako interno, tako i eksterno i to od organizacije ovlaštene za certifikaciju, a osvojeno priznanje, certifikat, nastojati ćemo sačuvati i obraniti u svim sljedećim provjerama.

Ocjena sustava upravljanja provoditi će se najmanje jednom godišnje, a planske interne provjere biti će podloga za poduzimanje korektivnih mjera, analizu rizika i prilika i stalnu kontrolu svih radnih aktivnosti u daljnjem razvoju i poboljšanju integriranog sustava upravljanja.

Svaki djelatnik je upoznat s politikom sustava upravljanja, shvaća je i prihvaća kao trajno načelo u vlastitom djelovanju. 

 

Ova politika je dostupna svim zainteresiranim stranama, a biti će kontinuirano preispitivana u svrhu osiguravanja trajne primjerenosti.

 

Certificates