GT-TRADE d.o.o.  
  Graditeljstvo • Trgovina • Export-Import  
 

Posljednja promjena: 18. siječanj 2010

 
     
  Reference  
   
   
> GT-TRADE

>

Proizvodi
>

Funkcije

>

Aplikacije

> Tehnički podaci
> Povijest
> Info
> Reference
  > Sanacija odlag. otpada Grbavica - V.Kopanica
  > Sanacija odlag. otpada Kraljev Vrh - Jakovlje
  > Sanacija odlag. otpada Ilovac - Karlovac
  > Izvedba odlag. kazeta (FAZA-02) na reg. odlag. otpada -Zenica
  > Sanacija odlag. otpada Dubravica - Metković
  > Sanacija odlag. otpada grada Virovitice
  > Sanacija odlag. otpada Grabovica - Dubrovnik
  > Sanacija odlag. otpada 'Dubravica' - o.Mljet
  > Sanacija odlag. otpada Podum - Otočac
  > Sanacija odlag. otpada Grabovica - Dubrovnik
  > Sanacija odlag. otpada 'Klicevica', Benkovac
  > Ojačanje podloge - Riva, Split
  > Sanacija odlag. otpada Grabovica - Dubrovnik
  > Izvedba kazeta i lagune na reg. odlag. otpada - Zenica
  > Izvedba kazete za odlag. otpada - Novi Vinodolski
  > Izvedba prekrivke - deponija Ivanic Grad
  > Izvedba kazete za odlag. otpada - deponija Pozega
  > Izvedba lagune za procjedne vode - Novi Vinodolski
  > Sanacija deponije Mraclinska Dubrava
  > Deponija Lokva Vidotto
  > Sanacija pepelišta TE Plomin
   
> Novosti
   
   
     > Sanacija odlagališta otpada 'Grbavica' - V.Kopanica

 

GT-TRADE I Proizvodi I Funkcije I Aplikacije I Teh. podaci I Povijest I Info I Reference I Novosti

 

 

Objekt: Odlagalište otpada 'Grbavica' - V.Kopanica

Investitor: RUNOLIST d.o.o.
Izvođač: G.T.TRADE d.o.o.
G.T.TRADE d.o.o. - izvođač, distributer materijala (geosintetskog)
 
Vrijeme gradnje: 2009 god.
Br. radnih dana: 15
Radna površina: cca. 6000 m2
 
Izrada prekrivke odlagališta:

Prekrivka deponije izgrađena je od slijedećih slojeva: (od dolje prema gore)

  • otpad
  • izrav. sloj
  • šljunak d=30cm za plino-drenažu
  • GCL
  • geokompozit za vodo-drenažu
  • završni pokrovni sloj, zemlja (d=1m)

 

 

 

 
   
 
 
Korišteni geosintetski materijal:
  • Bentofix
  • Secudran

 

 

 

GT-TRADE I Proizvodi I Funkcije I Aplikacije I Teh. podaci I Povijest I Info I Reference I Novosti

 

Sanacija odlagališta otpada 'Grbavica' - V.Kopanica

 

- Priprema podloge (posteljice) izradom izravnavajućeg sloja.

 

Faza rada: Izvedba brtvenog sustava (ugradba GCL-a i geokompozita za vode).

 

Ugradba rekultivirajućeg sloja (zemlje) na prethodno izvedeni brtveni sustav (GCL i geokompozit za vodu).

 

Izrada plinskog zdenca u sklopu prekrivke odlagališta otpada - Grbavica.

 

- Geosintetski materijal - njemačkog proizvođača  NAUE GmbH&Co.KG