GT-TRADE d.o.o.  
  Graditeljstvo • Trgovina • Export-Import  
 

Posljednja promjena: 18. siječanj 2010

 
     
  Reference  
   
   
> GT-TRADE

>

Proizvodi
>

Funkcije

>

Aplikacije

> Tehnički podaci
> Povijest
> Info
> Reference
  > Sanacija odlag. otpada Grbavica - V.Kopanica
  > Sanacija odlag. otpada Kraljev Vrh - Jakovlje
  > Sanacija odlag. otpada Ilovac - Karlovac
  > Izvedba odlag. kazeta (FAZA-02) na reg. odlag. otpada -Zenica
  > Sanacija odlag. otpada Dubravica - Metković
  > Sanacija odlag. otpada grada Virovitice
  > Sanacija odlag. otpada Grabovica - Dubrovnik
  > Sanacija odlag. otpada 'Dubravica' - o.Mljet
  > Sanacija odlag. otpada Podum - Otočac
  > Sanacija odlag. otpada Grabovica - Dubrovnik
  > Sanacija odlag. otpada 'Klicevica', Benkovac
  > Ojačanje podloge - Riva, Split
  > Sanacija odlag. otpada Grabovica - Dubrovnik
  > Izvedba kazeta i lagune na reg. odlag. otpada - Zenica
  > Izvedba kazete za odlag. otpada - Novi Vinodolski
  > Izvedba prekrivke - deponija Ivanic Grad
  > Izvedba kazete za odlag. otpada - deponija Pozega
  > Izvedba lagune za procjedne vode - Novi Vinodolski
  > Sanacija deponije Mraclinska Dubrava
  > Deponija Lokva Vidotto
  > Sanacija pepelišta TE Plomin
   
> Novosti
   
   
     > Sanacija odlagalište komunalnog otpada 'Kraljev Vrh' - Jakovlje

 

GT-TRADE I Proizvodi I Funkcije I Aplikacije I Teh. podaci I Povijest I Info I Reference I Novosti

 

 

Objekt: Odlagalište komunalnog otpada 'Kraljev Vrh' - Jakovlje

Investitor: OPĆINA JAKOVLJE
Izvođač: G.T.TRADE d.o.o.
G.T.TRADE d.o.o. - izvođač, distributer materijala
 
Vrijeme gradnje: 2009 god.
Br. radnih dana: -
Radna površina: cca. 27000 m2
 
Izrada prekrivke odlagališta:

Prekrivka deponije izgrađena je od slijedećih slojeva: (od dolje prema gore)

 • otpad
 • izrav. sloj
 • šljunak d=30cm za plino-drenažu
 • GCL
 • geokompozit za vodo-drenažu
 • završni pokrovni sloj, zemlja (d=1m)

 

 

 
   
Sanacija je obuhvačala i radove:
 • Dezinsekciju i deratizaciju;
 • Čišćenje terena;
 • Široki otkop otpada i ublažavanje vanjskog nagiba pokosa odlagališta (cca. 24000 m3)
 • Izgradnja plinskih zdenaca (12 kom)
 • Izgradnja ograde
 • Izgradnja obodnih kanala
 
Korišteni geosintetski materijal:
 • Bentofix NSP4900
 • Secudran 201 WD601 201

 

 

 

GT-TRADE I Proizvodi I Funkcije I Aplikacije I Teh. podaci I Povijest I Info I Reference I Novosti

 

Sanacija odlagališta komunalnog otpada 'Kraljev Vrh' - Jakovlje

 

- Svečano potpisivanje Ugovora za radove na Sanaciji odlagališta otpada 'Kraljev Vrh' - Jakovlje.

 

Faza rada: Široki otkop otpada i ublažavanje vanjskog pokosa odlagališta 'Kraljev Vrh' - Jakovlje.

 

- Izvedba izravnavajućeg sloja na odlagalištu otpada Kraljev Vrh - Jakovlje

 

Faza rada: Ugradba brtvenog sloja - bentonitnog tepiha (BENTOFIX NSP4900).

 

- Prekrivanje brtvenog sustava rekultivirajućim slojem na odlagalištu otpada Kraljev Vrh - Jakovlje