GT-TRADE d.o.o.  
  Graditeljstvo • Trgovina • Export-Import  
 

Posljednja promjena: 18. siječanj 2010

 
     
  Reference  
   
   
> GT-TRADE

>

Proizvodi
>

Funkcije

>

Aplikacije

> Tehnički podaci
> Povijest
> Info
> Reference
  > Sanacija odlag. otpada Grbavica - V.Kopanica
  > Sanacija odlag. otpada Kraljev Vrh - Jakovlje
  > Sanacija odlag. otpada Ilovac - Karlovac
  > Izvedba odlag. kazeta (FAZA-02) na reg. odlag. otpada -Zenica
  > Sanacija odlag. otpada Dubravica - Metković
  > Sanacija odlag. otpada grada Virovitice
  > Sanacija odlag. otpada Grabovica - Dubrovnik
  > Sanacija odlag. otpada 'Dubravica' - o.Mljet
  > Sanacija odlag. otpada Podum - Otočac
  > Sanacija odlag. otpada Grabovica - Dubrovnik
  > Sanacija odlag. otpada 'Klicevica', Benkovac
  > Ojačanje podloge - Riva, Split
  > Sanacija odlag. otpada Grabovica - Dubrovnik
  > Izvedba kazeta i lagune na reg. odlag. otpada - Zenica
  > Izvedba kazete za odlag. otpada - Novi Vinodolski
  > Izvedba prekrivke - deponija Ivanic Grad
  > Izvedba kazete za odlag. otpada - deponija Pozega
  > Izvedba lagune za procjedne vode - Novi Vinodolski
  > Sanacija deponije Mraclinska Dubrava
  > Deponija Lokva Vidotto
  > Sanacija pepelišta TE Plomin
   
> Novosti
   
   
     > Odlagalište komunalnog otpada 'Ilovac' - Karlovac

 

GT-TRADE I Proizvodi I Funkcije I Aplikacije I Teh. podaci I Povijest I Info I Reference I Novosti

 

 

Objekt: Odlagalište komunalnog otpada 'Ilovac' - Karlovac (Sanacija)

Investitor: Čistoća d.o.o. Karlovac
Izvođač: Konzorcij - EKO FLOR PLUS d.o.o. & G.T.TRADE d.o.o.
G.T.TRADE d.o.o. - izvođač, distributer materijala (geosintetskog mat.)
 
Vrijeme gradnje: 2009 god.
Br. radnih dana: -
Radna površina: cca. 22000 m2
 
Izrada prekrivke odlagališta:

Prekrivka deponije izgrađena je od slijedećih slojeva: (od dolje prema gore)

  • otpad
  • izrav. sloj
  • šljunak d=30cm za plino-drenažu
  • GCL
  • geokompozit za vodo-drenažu
  • završni pokrovni sloj, zemlja (d=1m)

 

 
   
Korišteni geosintetski materijal:
  • Bentofix NSP4900
  • Secudran 201 WD601 201

 

 

 

GT-TRADE I Proizvodi I Funkcije I Aplikacije I Teh. podaci I Povijest I Info I Reference I Novosti

 

Izvedba prekrivke u sklopu Sanacije odlagališta komunalnog otpada 'Ilovac'-Karlovac

 

- Svečano otvaranje radova na Sanaciji odlagališta otpada 'Ilovac' - Karlovac.

 

Faza rada: Ugradba brtvenog sloja - bentonitnog tepiha (BENTOFIX NSP4900).

 

- Prekrivanje brtvenog sustava rekultivirajućim slojem na odlagalištu otpada Ilovac - Karlovac

 

- Prekrivanje brtvenog sustava rekultivirajućim slojem na odlagalištu otpada Ilovac - Karlovac