GT-TRADE d.o.o.  
  Graditeljstvo • Trgovina • Export-Import  
 

Posljednja promjena: 18. siječanj 2010

 
     
  Reference  
   
   
> GT-TRADE

>

Proizvodi
>

Funkcije

>

Aplikacije

> Tehnički podaci
> Povijest
> Info
> Reference
  > Sanacija odlag. otpada Grbavica - V.Kopanica
  > Sanacija odlag. otpada Kraljev Vrh - Jakovlje
  > Sanacija odlag. otpada Ilovac - Karlovac
  > Izvedba odlag. kazeta (FAZA-02) na reg. odlag. otpada -Zenica
  > Sanacija odlag. otpada Dubravica - Metković
  > Sanacija odlag. otpada grada Virovitice
  > Sanacija odlag. otpada Grabovica - Dubrovnik
  > Sanacija odlag. otpada 'Dubravica' - o.Mljet
  > Sanacija odlag. otpada Podum - Otočac
  > Sanacija odlag. otpada Grabovica - Dubrovnik
  > Sanacija odlag. otpada 'Klicevica', Benkovac
  > Ojačanje podloge - Riva, Split
  > Sanacija odlag. otpada Grabovica - Dubrovnik
  > Izvedba kazeta i lagune na reg. odlag. otpada - Zenica
  > Izvedba kazete za odlag. otpada - Novi Vinodolski
  > Izvedba prekrivke - deponija Ivanic Grad
  > Izvedba kazete za odlag. otpada - deponija Pozega
  > Izvedba lagune za procjedne vode - Novi Vinodolski
  > Sanacija deponije Mraclinska Dubrava
  > Deponija Lokva Vidotto
  > Sanacija pepelišta TE Plomin
   
> Novosti
   
   
     > Regionalno odlagalište otpada 'Mošćanica' - Zenica

 

GT-TRADE I Proizvodi I Funkcije I Aplikacije I Teh. podaci I Povijest I Info I Reference I Novosti

 

 

Objekt: Regionalno odlagalište komunalnog otpada 'Mošćanica' - Zenica (Faza-02)

Investitor: R.D.M. d.o.o.
Izvođač: G.T.TRADE d.o.o.
G.T.TRADE d.o.o. - izvođač, distributer materijala
 
Vrijeme gradnje: 2008 god.
Br. radnih dana: -
Površina prekrivanja: 50000 m2
 
Izrada brtvenog sustava (kazete) deponije:

Baza deponije izgrađena je od slijedećih slojeva: (od dolje prema gore)

 • geokompozit za ojačanje tla
 • tampon d>30cm
 • pijesak d=10cm
 • GCL
 • geomembrana, 2,5mm
 • geotekstil, 2000 g/m2
 • drenazni sloj za vodu, sljunak

 
   
Ojačanje podloge:

Zbog slabe nosivosti kompletne plohe na koju je trebalo izvesti multibarijernu zaštitu (brtveni sustav), izvršeno je ojačanje kompletne podloge s COMBIGRIDOM 60/60 Q1 151 GRK3 na kojega je ugrađen sloj tampona debljine min. 30cm, te sloj finog pijeska debljine 10 cm, kao zaštita brtvenog sustava.

 
Korišteni materijal:
 • Combigrid 60/60 Q1 151 GRK3
 • Bentofix NSP4900
 • Carbofol406, 2,5mm
 • Secutex R2001 G7

 

 

 

GT-TRADE I Proizvodi I Funkcije I Aplikacije I Teh. podaci I Povijest I Info I Reference I Novosti

 

Izvedba odlagališnih kazeta odnosno brtvenog sustava na regionalnoj deponiji 'Mošcanica'-Zenica

 

- Priprema podloge (ojačanje podloge s Combigridom i tamponom), izvedba brtvenog sustava kazete na koju se postavljaju GCL, geomembrana i geotekstil.

 

Faza rada: Ojačanje podloge primjenom Combigrida 40/40Q1 151 GRK3 i tampona u sloju d=30cm.

 

- Pripremljena ploha (pijesak=10cm) za ugradbu brtvenog sustava deponiji Mošćanica - Zenica

 

 - Ugradba drenažnog slojana prethodno izvedeni brtveni sustav na deponiji 'Mošćanica' - Zenica