GT-TRADE d.o.o.  
  Graditeljstvo • Trgovina • Export-Import  
 

Posljednja promjena: 18. siječanj 2010

 
     
  Reference  
   
   
> GT-TRADE

>

Proizvodi
>

Funkcije

>

Aplikacije

> Tehnički podaci
> Povijest
> Info
> Reference
  > Sanacija odlag. otpada Grbavica - V.Kopanica
  > Sanacija odlag. otpada Kraljev Vrh - Jakovlje
  > Sanacija odlag. otpada Ilovac - Karlovac
  > Izvedba odlag. kazeta (FAZA-02) na reg. odlag. otpada -Zenica
  > Sanacija odlag. otpada Dubravica - Metković
  > Sanacija odlag. otpada grada Virovitice
  > Sanacija odlag. otpada Grabovica - Dubrovnik
  > Sanacija odlag. otpada 'Dubravica' - o.Mljet
  > Sanacija odlag. otpada Podum - Otočac
  > Sanacija odlag. otpada Grabovica - Dubrovnik
  > Sanacija odlag. otpada 'Klicevica', Benkovac
  > Ojačanje podloge - Riva, Split
  > Sanacija odlag. otpada Grabovica - Dubrovnik
  > Izvedba kazeta i lagune na reg. odlag. otpada - Zenica
  > Izvedba kazete za odlag. otpada - Novi Vinodolski
  > Izvedba prekrivke - deponija Ivanic Grad
  > Izvedba kazete za odlag. otpada - deponija Pozega
  > Izvedba lagune za procjedne vode - Novi Vinodolski
  > Sanacija deponije Mraclinska Dubrava
  > Deponija Lokva Vidotto
  > Sanacija pepelišta TE Plomin
   
> Novosti
   
   
     > Odlagalište otpada 'Dubravica' - Metković

 

GT-TRADE I Proizvodi I Funkcije I Aplikacije I Teh. podaci I Povijest I Info I Reference I Novosti

 

 

Objekt: Odlagalište otpada 'Dubravica' - Metković

Investitor: Komunalno Metković d.o.o.
Izvođač: G.T.TRADE d.o.o.
G.T.TRADE d.o.o. - izvođač i distributer geosintetskog materijala
 
Vrijeme gradnje: 2008 god.
Br. radnih dana: -
Površina: cca. 26000 m2
 
Izrada odlagališnih kazeta:

Korišteni geosintetski materijal prema projektu:

  • Geokompozit za plin (Secudran 201 WD501 201)
  • GCL (Bentofix NSP4900)
  • HDPE geomembrana (Carbofol 2,5mm MF/MF)
  • Geotekstil 1000 g/m2 (Secutex R1001)
  • Geotekstil 400 g/m2 (Secutex 401 GRK5)

 

 

 
   

 

Izrada prekrivke:
Korišteni geosintetski materijal prema projektu:
  • Geokompozit za plin (Secudran 201 WD501 201)
  • GCL (Bentofix NSP4900)
  • Geotekstil 400 g/m2 (Secutex 401 GRK5)

 

 

 

GT-TRADE I Proizvodi I Funkcije I Aplikacije I Teh. podaci I Povijest I Info I Reference I Novosti

 

Sanacija odlagališta otpada 'Dubravica' u Metkoviću - izgradnja odlagališnih kazeta i izvedba prekrivke

 

- Izvedba prekrivke .

 

- Izvedba prekrivke: Ugradba geokompozita za plin (Secudran 201 WD501 201) i GCL-a (Bentofix).

 

- Izvedba brtvenog sustava: Ugradba geokompozita za plin (Secudran 201 WD501 201), GCL-a (Bentofix) i PEHD-folije (Carbofol). Izvedba zaštite primjenom 1000 g/m2 geotekstila (Secutex).

 

- Prekrivanje zaštitnog geotekstila  1000 g/m2 (Secutex) drenažnim slojem šljunka na kojega se potom postavljao 400 g/m2 geotekstil (Secutex), koji je potom prekriven slojem zemlje.