GT-TRADE d.o.o.  
  Graditeljstvo • Trgovina • Export-Import  
 

Posljednja promjena: 18. siječanj 2010

 
     
  Reference  
   
   
> GT-TRADE

>

Proizvodi
>

Funkcije

>

Aplikacije

> Tehnički podaci
> Povijest
> Info
> Reference
  > Sanacija odlag. otpada Grbavica - V.Kopanica
  > Sanacija odlag. otpada Kraljev Vrh - Jakovlje
  > Sanacija odlag. otpada Ilovac - Karlovac
  > Izvedba odlag. kazeta (FAZA-02) na reg. odlag. otpada -Zenica
  > Sanacija odlag. otpada Dubravica - Metković
  > Sanacija odlag. otpada grada Virovitice
  > Sanacija odlag. otpada Grabovica - Dubrovnik
  > Sanacija odlag. otpada 'Dubravica' - o.Mljet
  > Sanacija odlag. otpada Podum - Otočac
  > Sanacija odlag. otpada Grabovica - Dubrovnik
  > Sanacija odlag. otpada 'Klicevica', Benkovac
  > Ojačanje podloge - Riva, Split
  > Sanacija odlag. otpada Grabovica - Dubrovnik
  > Izvedba kazeta i lagune na reg. odlag. otpada - Zenica
  > Izvedba kazete za odlag. otpada - Novi Vinodolski
  > Izvedba prekrivke - deponija Ivanic Grad
  > Izvedba kazete za odlag. otpada - deponija Pozega
  > Izvedba lagune za procjedne vode - Novi Vinodolski
  > Sanacija deponije Mraclinska Dubrava
  > Deponija Lokva Vidotto
  > Sanacija pepelišta TE Plomin
   
> Novosti
   
   
     > Odlagalište otpada grada Virovitice

 

GT-TRADE I Proizvodi I Funkcije I Aplikacije I Teh. podaci I Povijest I Info I Reference I Novosti

 

 

Objekt: Odlagalište otpada grada Virovitice

Investitor: Flora VTC d.o.o.
Izvođač: G.T.TRADE d.o.o.
G.T.TRADE d.o.o. - izvođač i distributer materijala
 
Vrijeme gradnje: 2007/2008 god.
Br. radnih dana: -
Površina: cca. 30000 m2
 
Izrada odlagališnih kazeta:

Odlagališne kazete izvedene su u skladu s projektom od sljedećih slojeva: (od dolje prema gore)

 • otpad
 • izravnavajući sloj
 • geotekstil 400 g/m2
 • geomreža za ojačanje podloge 120/40 kN/m
 • Tampon
 • sloj pijeska 10 cm
 • GCL
 • HDPE-gomembrana
 • Zaštitni geotekstil 1200 g/m2
   

 

 
   

 

Korišteni materijal:
 • Secutex 401 GRK 5C
 • Secugrid 120/40 R6
 • Bentofix NSP 4900
 • Carbofol 406 2mm (GL/GL)
 • Secutex R1204

 

 

 

GT-TRADE I Proizvodi I Funkcije I Aplikacije I Teh. podaci I Povijest I Info I Reference I Novosti

 

Sanacija odlagališta otpada grada Virovitice - izgradnja odlagališnih kazeta

 

- Izgradnja odlagališnih kazeta.

 

- Izvedba brtvenog sustava: Ugradba GCL-a (Bentofix) i PEHD-folije (Carbofol) na prethodno pripremljenu i ojačanu plohu. Izvedba zaštite primjenom 1200 g/m2 geotekstila (Secutex).

 

- Izvedba brtvenog sustava: Ugradba GCL-a (Bentofix) i PEHD-folije (Carbofol) na prethodno pripremljenu i ojačanu plohu. Izvedba zaštite primjenom 1200 g/m2 geotekstila (Secutex).