GT-TRADE d.o.o.  
  Graditeljstvo • Trgovina • Export-Import  
 

Posljednja promjena: 18. siječanj 2010

 
     
  Reference  
   
   
> GT-TRADE

>

Proizvodi
>

Funkcije

>

Aplikacije

> Tehnički podaci
> Povijest
> Info
> Reference
  > Sanacija odlag. otpada Grbavica - V.Kopanica
  > Sanacija odlag. otpada Kraljev Vrh - Jakovlje
  > Sanacija odlag. otpada Ilovac - Karlovac
  > Izvedba odlag. kazeta (FAZA-02) na reg. odlag. otpada -Zenica
  > Sanacija odlag. otpada Dubravica - Metković
  > Sanacija odlag. otpada grada Virovitice
  > Sanacija odlag. otpada Grabovica - Dubrovnik
  > Sanacija odlag. otpada 'Dubravica' - o.Mljet
  > Sanacija odlag. otpada Podum - Otočac
  > Sanacija odlag. otpada Grabovica - Dubrovnik
  > Sanacija odlag. otpada 'Klicevica', Benkovac
  > Ojačanje podloge - Riva, Split
  > Sanacija odlag. otpada Grabovica - Dubrovnik
  > Izvedba kazeta i lagune na reg. odlag. otpada - Zenica
  > Izvedba kazete za odlag. otpada - Novi Vinodolski
  > Izvedba prekrivke - deponija Ivanic Grad
  > Izvedba kazete za odlag. otpada - deponija Pozega
  > Izvedba lagune za procjedne vode - Novi Vinodolski
  > Sanacija deponije Mraclinska Dubrava
  > Deponija Lokva Vidotto
  > Sanacija pepelišta TE Plomin
   
> Novosti
   
   
     > Komunalno odlagalište otpada 'Podum' - Otočac

 

GT-TRADE I Proizvodi I Funkcije I Aplikacije I Teh. podaci I Povijest I Info I Reference I Novosti

 

 

Objekt: Odlagalište komunalnog otpada 'Podum' - Otočac

Investitor: Grad Otočac
Izvođač: G.T.TRADE d.o.o.
G.T.TRADE d.o.o. - izvođač, distributer materijala
 
Vrijeme gradnje: 2008 god.
Br. radnih dana: -
Ukupna izvedena površina: 29000 m2
 
Izrada brtvenog sustava deponije:

Baza deponije izgrađena je od slijedećih slojeva: (od dolje prema gore)

  • izravnavajući sloj
  • Zaštitni sloj (pijesak, d=10cm)
  • GCL
  • geomembrana, 2,5mm
  • geotekstil, 1200 g/m2
   
   
 
 
 
Korišteni materijal u brtvenom sustavu:
  • Bentofix NSP4900
  • Carbofol406, 2,5mm (gl/gl)
  • Secutex R1204

 

 

 

GT-TRADE I Proizvodi I Funkcije I Aplikacije I Teh. podaci I Povijest I Info I Reference I Novosti

 

Sanacija odlagališta kom. otpada 'Podum'-Otočac

 

Faza rada: Ugradba brtvenog sustava.

 

Faza rada:  izvedba podloge kazete.

 

- Izvedba brtvenog sustava na deponiji 'Podum' - Otočac