GT-TRADE d.o.o.  
  Graditeljstvo • Trgovina • Export-Import  
 

Posljednja promjena: 18. siječanj 2010

 
     
  Reference  
   
   
> GT-TRADE

>

Proizvodi
>

Funkcije

>

Aplikacije

> Tehnički podaci
> Povijest
> Info
> Reference
  > Sanacija odlag. otpada Grbavica - V.Kopanica
  > Sanacija odlag. otpada Kraljev Vrh - Jakovlje
  > Sanacija odlag. otpada Ilovac - Karlovac
  > Izvedba odlag. kazeta (FAZA-02) na reg. odlag. otpada -Zenica
  > Sanacija odlag. otpada Dubravica - Metković
  > Sanacija odlag. otpada grada Virovitice
  > Sanacija odlag. otpada Grabovica - Dubrovnik
  > Sanacija odlag. otpada 'Dubravica' - o.Mljet
  > Sanacija odlag. otpada Podum - Otočac
  > Sanacija odlag. otpada Grabovica - Dubrovnik
  > Sanacija odlag. otpada 'Klicevica', Benkovac
  > Ojačanje podloge - Riva, Split
  > Sanacija odlag. otpada Grabovica - Dubrovnik
  > Izvedba kazeta i lagune na reg. odlag. otpada - Zenica
  > Izvedba kazete za odlag. otpada - Novi Vinodolski
  > Izvedba prekrivke - deponija Ivanic Grad
  > Izvedba kazete za odlag. otpada - deponija Pozega
  > Izvedba lagune za procjedne vode - Novi Vinodolski
  > Sanacija deponije Mraclinska Dubrava
  > Deponija Lokva Vidotto
  > Sanacija pepelišta TE Plomin
   
> Novosti
   
   
     > Komunalno odlagalište otpada 'Grabovica' - Dubrovnik

 

GT-TRADE I Proizvodi I Funkcije I Aplikacije I Teh. podaci I Povijest I Info I Reference I Novosti

 

 

Objekt: Odlagalište komunalnog otpada 'Grabovica' - Dubrovnik

Investitor: Čistoća d.o.o.
Izvođač: G.T.TRADE d.o.o.
G.T.TRADE d.o.o. - izvođač, distributer materijala
 
Vrijeme gradnje: 2007 god.
Br. radnih dana: 25
Ukupna površina prekrivanja: 1700 m2
 
Izrada brtvenog sustava etaže deponije:

Baza deponije izgrađena je od slijedećih slojeva: (od dolje prema gore)

  • nosivi sloj
  • donji brtveni sloj
  • Nasip od tucanika
  • Zaštitni sloj (pijesak, d=10cm)
  • GCL
  • geomembrana, 2,5mm
  • geotekstil, 1200 g/m2
   
   
Ojačanje podloge (izrada nosivog sloja):

Zbog izvedbe nasipa dijelom na otpadu, a time slabe nosivosti kompletne plohe na koju je trebalo izvesti nasip, izvršeno je ojačanje kompletne podloge s geomrežom SECUGRID na kojega je ugrađen sloj tampona debljine 100cm. Na izvedeni nosivi sloj potem su se ugrađivali ostali slojevi.

 
Korišteni materijal u brtvenom sustavu:
  • Bentofix NSP4900
  • Carbofol406, 2,5mm (gl/gl)
  • Secutex R1204

 

 

 

GT-TRADE I Proizvodi I Funkcije I Aplikacije I Teh. podaci I Povijest I Info I Reference I Novosti

 

Nadogradnja kazete na deponiji 'Grabovica'-Dubrovnik

 

- Izvedba nasipa uz postojeće tijelo deponije.

 

Faza rada: Ugradba brtvenog sustava po plaštu izvedenog nasipa.

 

- Izvedba spoja nove i postojeće PEHD-folije na deponiji Grabovica - Dubrovnik

 

 - Izvedeno stanje na deponiji 'Grabovica' - Dubrovnik