GT-TRADE d.o.o.  
  Graditeljstvo • Trgovina • Export-Import  
 

Posljednja promjena: 18. siječanj 2010

 
     
  Reference  
   
   
> GT-TRADE

>

Proizvodi
>

Funkcije

>

Aplikacije

> Tehnički podaci
> Povijest
> Info
> Reference
  > Sanacija odlag. otpada Grbavica - V.Kopanica
  > Sanacija odlag. otpada Kraljev Vrh - Jakovlje
  > Sanacija odlag. otpada Ilovac - Karlovac
  > Izvedba odlag. kazeta (FAZA-02) na reg. odlag. otpada -Zenica
  > Sanacija odlag. otpada Dubravica - Metković
  > Sanacija odlag. otpada grada Virovitice
  > Sanacija odlag. otpada Grabovica - Dubrovnik
  > Sanacija odlag. otpada 'Dubravica' - o.Mljet
  > Sanacija odlag. otpada Podum - Otočac
  > Sanacija odlag. otpada Grabovica - Dubrovnik
  > Sanacija odlag. otpada 'Klicevica', Benkovac
  > Ojačanje podloge - Riva, Split
  > Sanacija odlag. otpada Grabovica - Dubrovnik
  > Izvedba kazeta i lagune na reg. odlag. otpada - Zenica
  > Izvedba kazete za odlag. otpada - Novi Vinodolski
  > Izvedba prekrivke - deponija Ivanic Grad
  > Izvedba kazete za odlag. otpada - deponija Pozega
  > Izvedba lagune za procjedne vode - Novi Vinodolski
  > Sanacija deponije Mraclinska Dubrava
  > Deponija Lokva Vidotto
  > Sanacija pepelišta TE Plomin
   
> Novosti
   
   
     > Sanacija odlagališta otpada 'Kličevica' - Benkovac

 

GT-TRADE I Proizvodi I Funkcije I Aplikacije I Teh. podaci I Povijest I Info I Reference I Novosti

 

 

Objekt: Odlagalište otpada 'Kličevica' - Benkovac

Investitor: Grad Benkovac
Izvođač: G.T.TRADE d.o.o.
G.T.TRADE d.o.o. - izvođač i distributer materijala
 
Vrijeme gradnje: 2007 god.
Br. radnih dana: 77
Površina sanacije: 15000 m2
 
Izrada prekrivke deponije:

Prekrivka deponije izgrađena je od slijedećih slojeva: (od dolje prema gore)

  • otpad
  • izrav. sloj
  • geokompozit za plino-drenažu
  • GCL
  • geokompozit za vodo-drenažu
  • završni pokrovni sloj, zemlja (d=1m)
   

 
   

 

Korišteni materijal:
  • Secudran 201 WD501 201
  • Bentofix NSP 4900
  • Secudran 201 WD501 201

 

 

 

GT-TRADE I Proizvodi I Funkcije I Aplikacije I Teh. podaci I Povijest I Info I Reference I Novosti

 

Izvedba prekrivke na deponiji  'Kličevica'-Benkovac

 

- Priprema podloge: ugradba otpada i izvedba izravnavajućeg sloja na koji se ugrađuje brtveni sustav prekrivke.

 

- Izvedba brtvenog sustava: Ugradba geokompozita za plinove i vode (Secudran) i GCL-a (Bentofix) na prethodno pripremljenu plohu (izrav.sloj)

 

- Ugradba zemljanog pokrovnog sloja na prethodno ugrađeni brtveni sustav.