GT-TRADE d.o.o.  
  Graditeljstvo • Trgovina • Export-Import  
 

Posljednja promjena: 18. siječanj 2010

 
     
  Reference  
   
   
> GT-TRADE

>

Proizvodi
>

Funkcije

>

Aplikacije

> Tehnički podaci
> Povijest
> Info
> Reference
  > Sanacija odlag. otpada Grbavica - V.Kopanica
  > Sanacija odlag. otpada Kraljev Vrh - Jakovlje
  > Sanacija odlag. otpada Ilovac - Karlovac
  > Izvedba odlag. kazeta (FAZA-02) na reg. odlag. otpada -Zenica
  > Sanacija odlag. otpada Dubravica - Metković
  > Sanacija odlag. otpada grada Virovitice
  > Sanacija odlag. otpada Grabovica - Dubrovnik
  > Sanacija odlag. otpada 'Dubravica' - o.Mljet
  > Sanacija odlag. otpada Podum - Otočac
  > Sanacija odlag. otpada Grabovica - Dubrovnik
  > Sanacija odlag. otpada 'Klicevica', Benkovac
  > Ojačanje podloge - Riva, Split
  > Sanacija odlag. otpada Grabovica - Dubrovnik
  > Izvedba kazeta i lagune na reg. odlag. otpada - Zenica
  > Izvedba kazete za odlag. otpada - Novi Vinodolski
  > Izvedba prekrivke - deponija Ivanic Grad
  > Izvedba kazete za odlag. otpada - deponija Pozega
  > Izvedba lagune za procjedne vode - Novi Vinodolski
  > Sanacija deponije Mraclinska Dubrava
  > Deponija Lokva Vidotto
  > Sanacija pepelišta TE Plomin
   
> Novosti
   
   
     > Odlagalište komunalnog otpada 'Tarno' - Ivanic Grad

 

GT-TRADE I Proizvodi I Funkcije I Aplikacije I Teh. podaci I Povijest I Info I Reference I Novosti

 

 

Objekt: Odlagalište komunalnog otpada 'Tarno' - Ivanic Grad

Investitor: /
Izvođač: Kapitel d.o.o.
G.T.TRADE d.o.o. - distributer materijala
 
Vrijeme gradnje: 2005 god.
Br. radnih dana: /
Površina prekrivanja: 10000 m2
 
Izrada prekrivke deponije:

Prekrivka deponije izgrađena je od slijedećih slojeva: (od dolje prema gore)

  • sloj za izravnavanje
  • geokompozit za plin
  • geomembrana
  • geokompozit za vodu
  • Zemlja d=1m
   

 

Korišteni materijal: (geokompozit za plin i vodu)
  • Secudran 201 WD601 201

 

 

 

GT-TRADE I Proizvodi I Funkcije I Aplikacije I Teh. podaci I Povijest I Info I Reference I Novosti

 

Izvedba prekrivke na deponiji 1.kategorije 'Tarno'-Ivanic Grad

 

- Postavljanje geokompozita za vodu (vodo-drenaza)

 

- Izvedba izravnavajuceg sloja preko otpada

 

- Izvedba izravnavajuceg sloja preko otpada