GT-TRADE d.o.o.  
  Graditeljstvo • Trgovina • Export-Import  
 

Posljednja promjena: 18. siječanj 2010

 
     
  Reference  
   
   
> GT-TRADE

>

Proizvodi
>

Funkcije

>

Aplikacije

> Tehnički podaci
> Povijest
> Info
> Reference
  > Sanacija odlag. otpada Grbavica - V.Kopanica
  > Sanacija odlag. otpada Kraljev Vrh - Jakovlje
  > Sanacija odlag. otpada Ilovac - Karlovac
  > Izvedba odlag. kazeta (FAZA-02) na reg. odlag. otpada -Zenica
  > Sanacija odlag. otpada Dubravica - Metković
  > Sanacija odlag. otpada grada Virovitice
  > Sanacija odlag. otpada Grabovica - Dubrovnik
  > Sanacija odlag. otpada 'Dubravica' - o.Mljet
  > Sanacija odlag. otpada Podum - Otočac
  > Sanacija odlag. otpada Grabovica - Dubrovnik
  > Sanacija odlag. otpada 'Klicevica', Benkovac
  > Ojačanje podloge - Riva, Split
  > Sanacija odlag. otpada Grabovica - Dubrovnik
  > Izvedba kazeta i lagune na reg. odlag. otpada - Zenica
  > Izvedba kazete za odlag. otpada - Novi Vinodolski
  > Izvedba prekrivke - deponija Ivanic Grad
  > Izvedba kazete za odlag. otpada - deponija Pozega
  > Izvedba lagune za procjedne vode - Novi Vinodolski
  > Sanacija deponije Mraclinska Dubrava
  > Deponija Lokva Vidotto
  > Sanacija pepelišta TE Plomin
   
> Novosti
   
   
     > Odlagalište komunalnog otpada 'Duplja' - Novi Vinodolski

 

GT-TRADE I Proizvodi I Funkcije I Aplikacije I Teh. podaci I Povijest I Info I Reference I Novosti

 

 

Objekt: Odlagalište komunalnog otpada 'Duplja' - Novi Vinodolski

Investitor: GTDK Ivanj d.o.o.
Izvođač: GT Trade d.o.o.
 
Vrijeme gradnje: 09/12/05 - 05/01/06
Br. radnih dana: 21
 
Izrada kazete deponije:

Kazeta za odlaganje otpada velicine je 4400 m2, a smjestena je na zapadnom dijelu deponije.

Donji brtveni sustav izgrađen je od slijedećih slojeva: (od dolje prema gore)

  • tucanik
  • mineralna podloga cca 20 cm
  • bentonitni tepih Bentofix NSP 4900-4
  • PEHD geomembrana Carbofol406 debljine 2,0mm
  • Geotekstil 500 g/m2
  • Drenažni sloj  za vode od sljunka

Pokosi su izvedeni od koherentnog materijala pod nagibom 1:2, visine 2.5m i zaštićeni

  • Bentofix NSP 4900-4
  • PEHD geomembrana Carbofol406 debljine 2,0mm
  • Geotekstil 500 g/m2.
 

Bentofix i Carbofol su na pokosima sidreni u kanal za sidrenje. Ugrađeno je cca 4.800 m2 Bentofixa, Carbofola i Secutexa.

Korišteni materijal:

 

 

 

GT-TRADE I Proizvodi I Funkcije I Aplikacije I Teh. podaci I Povijest I Info I Reference I Novosti

 

Izvedba kazete za odlaganje otpada na deponiji 1.kategorije 'Duplja'-Novi Vinodolski. Investitor: GTDK Ivanj d.o.o.

 

- Pripremljena površina deponije za odlaganje otpada - Dep. Duplja

 

- Postavljanje (ugradba) donjeg brtvenog sustava

 

- Postavljanje (ugradba) donjeg brtvenog sustava