GT-TRADE d.o.o.  
  Graditeljstvo • Trgovina • Export-Import  
 

Posljednja promjena: 18. siječanj 2010

 
     
  Reference  
   
   
> GT-TRADE

>

Proizvodi
>

Funkcije

>

Aplikacije

> Tehnički podaci
> Povijest
> Info
> Reference
  > Sanacija odlag. otpada Grbavica - V.Kopanica
  > Sanacija odlag. otpada Kraljev Vrh - Jakovlje
  > Sanacija odlag. otpada Ilovac - Karlovac
  > Izvedba odlag. kazeta (FAZA-02) na reg. odlag. otpada -Zenica
  > Sanacija odlag. otpada Dubravica - Metković
  > Sanacija odlag. otpada grada Virovitice
  > Sanacija odlag. otpada Grabovica - Dubrovnik
  > Sanacija odlag. otpada 'Dubravica' - o.Mljet
  > Sanacija odlag. otpada Podum - Otočac
  > Sanacija odlag. otpada Grabovica - Dubrovnik
  > Sanacija odlag. otpada 'Klicevica', Benkovac
  > Ojačanje podloge - Riva, Split
  > Sanacija odlag. otpada Grabovica - Dubrovnik
  > Izvedba kazeta i lagune na reg. odlag. otpada - Zenica
  > Izvedba kazete za odlag. otpada - Novi Vinodolski
  > Izvedba prekrivke - deponija Ivanic Grad
  > Izvedba kazete za odlag. otpada - deponija Pozega
  > Izvedba lagune za procjedne vode - Novi Vinodolski
  > Sanacija deponije Mraclinska Dubrava
  > Deponija Lokva Vidotto
  > Sanacija pepelišta TE Plomin
   
> Novosti
   
   
     > Sanitarna deponija komunalnog otpada grada Rovinja 'Lokva Vidotto'

 

GT-TRADE I Proizvodi I Funkcije I Aplikacije I Teh. podaci I Povijest I Info I Reference I Novosti

 

 

Objekt: Sanitarna deponija komunalnog otpada grada Rovinja 'Lokva Vidotto'

Izrada deponije:

Jedina sanitarna deponija u Istri, te jedina sanitarna deponija južno od Zagreba. Projektom je predviđena njena gradnja u tri faze.Izgrađen je prvi sektor prve faze. 

Donji brtveni sloj izgrađen je od slijedećih slojeva: (od dolje prema gore)

  • mineralna podloga cca 70-100 cm
  • Geotekstil 400 g/m2
  • Kontrolni drenažni sloj
  • bentonitni tepih Bentofix NSP 4900-1
  • PEHD geomembrana Carbofol debljine 2,0mm
  • Geotekstil 400 g/m2
  • Drenažni sloj

Pokosi su izvedeni od koherentnog materijala pod nagibom 1:1, visine cca 6m i zaštićeni

  • Bentofix NSP 4900-1
  • PEHD geomembrana Carbofol debljine 2,0mm
  • Predviđena je zaštita geomembrane.
 

Bentofix i Carbofol su na pokosima sidreni u kanal za sidrenje. Ugrađeno je cca 12.000 m2 Bentofixa i Carbofola.

Korišteni materijal:

 

 

 

GT-TRADE I Proizvodi I Funkcije I Aplikacije I Teh. podaci I Povijest I Info I Reference I Novosti

 

Sanitarna deponija komunalnog otpada grada Rovinja 'Lokva Vidotto'