GT-TRADE d.o.o.  
  Graditeljstvo • Trgovina • Export-Import  
 

Posljednja promjena: 18. siječanj 2010

 
     
  Reference  
   
   
> GT-TRADE

>

Proizvodi
>

Funkcije

>

Aplikacije

> Tehnički podaci
> Povijest
> Info
> Reference
  > Sanacija odlag. otpada Grbavica - V.Kopanica
  > Sanacija odlag. otpada Kraljev Vrh - Jakovlje
  > Sanacija odlag. otpada Ilovac - Karlovac
  > Izvedba odlag. kazeta (FAZA-02) na reg. odlag. otpada -Zenica
  > Sanacija odlag. otpada Dubravica - Metković
  > Sanacija odlag. otpada grada Virovitice
  > Sanacija odlag. otpada Grabovica - Dubrovnik
  > Sanacija odlag. otpada 'Dubravica' - o.Mljet
  > Sanacija odlag. otpada Podum - Otočac
  > Sanacija odlag. otpada Grabovica - Dubrovnik
  > Sanacija odlag. otpada 'Klicevica', Benkovac
  > Ojačanje podloge - Riva, Split
  > Sanacija odlag. otpada Grabovica - Dubrovnik
  > Izvedba kazeta i lagune na reg. odlag. otpada - Zenica
  > Izvedba kazete za odlag. otpada - Novi Vinodolski
  > Izvedba prekrivke - deponija Ivanic Grad
  > Izvedba kazete za odlag. otpada - deponija Pozega
  > Izvedba lagune za procjedne vode - Novi Vinodolski
  > Sanacija deponije Mraclinska Dubrava
  > Deponija Lokva Vidotto
  > Sanacija pepelišta TE Plomin
   
> Novosti
   
   
     > Izvedba lagune za procijedne vode na odlagalištu otpada 'Duplja'- Novi Vinodolski

 

GT-TRADE I Proizvodi I Funkcije I Aplikacije I Teh. podaci I Povijest I Info I Reference I Novosti

 

 

Objekt: Sanacija pepelišta 'TE Plomin 2'

Izrada deponije:

Izvedena je zaštita donjeg sloja tla od procjednih voda sa pepelišta pomoću bentonitnog tepiha Bentofix NSP 5600. Na bentonit je ugrađena geomreža (za ojačanje tla) Secugrid, te sloj zemlje debljine cca 40cm. Površina je zatim ozelenjena.

Upotreba geomreža (Secugrid) bila je nužna zbog preuzimanja dijela dinamičkih opterečenja stroja za vrijeme ugradbe (ojačanje tla), te povećanja trenja na kontaktu Bentofix (GCL)-zemlja.

Tip Secugrid geomreže dobiven je na osnovi geomehaničkog proračuna stabilnosti, a ovisio je o nagibu, visini i dužini pokosa te o vrsti materijala pokosa.

 

 

Ugrađeno je cca 120.000m2 Bentofix-a i Secugrid geomreže.

Korišteni materijal:

 

 

 

GT-TRADE I Proizvodi I Funkcije I Aplikacije I Teh. podaci I Povijest I Info I Reference I Novosti

 

Sanacija pepelišta 'TE Plomin 2'