GT-TRADE d.o.o.  
  Graditeljstvo • Trgovina • Export-Import  
 

Posljednja promjena: 18. siječanj 2010

 
     
  Reference  
   
   
> GT-TRADE

>

Proizvodi
>

Funkcije

>

Aplikacije

> Tehnički podaci
> Povijest
> Info
> Reference
  > Sanacija odlag. otpada Grbavica - V.Kopanica
  > Sanacija odlag. otpada Kraljev Vrh - Jakovlje
  > Sanacija odlag. otpada Ilovac - Karlovac
  > Izvedba odlag. kazeta (FAZA-02) na reg. odlag. otpada -Zenica
  > Sanacija odlag. otpada Dubravica - Metković
  > Sanacija odlag. otpada grada Virovitice
  > Sanacija odlag. otpada Grabovica - Dubrovnik
  > Sanacija odlag. otpada 'Dubravica' - o.Mljet
  > Sanacija odlag. otpada Podum - Otočac
  > Sanacija odlag. otpada Grabovica - Dubrovnik
  > Sanacija odlag. otpada 'Klicevica', Benkovac
  > Ojačanje podloge - Riva, Split
  > Sanacija odlag. otpada Grabovica - Dubrovnik
  > Izvedba kazeta i lagune na reg. odlag. otpada - Zenica
  > Izvedba kazete za odlag. otpada - Novi Vinodolski
  > Izvedba prekrivke - deponija Ivanic Grad
  > Izvedba kazete za odlag. otpada - deponija Pozega
  > Izvedba lagune za procjedne vode - Novi Vinodolski
  > Sanacija deponije Mraclinska Dubrava
  > Deponija Lokva Vidotto
  > Sanacija pepelišta TE Plomin
   
> Novosti
   
   
     > Izvedba lagune za procijedne vode na odlagalištu otpada 'Duplja'- Novi Vinodolski

 

GT-TRADE I Proizvodi I Funkcije I Aplikacije I Teh. podaci I Povijest I Info I Reference I Novosti

 

 

Objekt: Izvedba lagune za procijedne vode na odlagalištu otpada 'Duplja' - Novi Vinodolski

Investitor: GTDK Ivanj d.o.o.
Izvođač: GT Trade d.o.o.
 
Vrijeme gradnje: 20/01/05 - 28/02/05
Br. radnih dana: 20

 
Brtveni sloj izgrađen je od slijedećih slojeva (od gore prema dolje):
  • Bet.oktogoni
  • Geotekstil (200 g.)
  • HDPE folija
  • GCL
  • Mineralni sloj za izravnanje

 

 

 

GT-TRADE I Proizvodi I Funkcije I Aplikacije I Teh. podaci I Povijest I Info I Reference I Novosti

 

Izvedba lagune na deponiji 1.kategorije 'Duplja'-Novi Vinodolski. Investitor: GTDK Ivanj d.o.o.

- Početno stanje (skidanje humusa) - Dep. Duplja

- Priprema površine za ugradbu folija - Dep. Duplja

- Ugradba Bentofixa (GCL-a) - Dep. Duplja

 

- Ugradba (geomembrane) HDPE-folije deb. 2mm - 

 

- Postavljanje geotekstila i bet. oktogona -

 

- Izvedba obodnog kanala oko lagune -