GT-TRADE d.o.o.  
  Graditeljstvo • Trgovina • Export-Import  
 

Posljednja promjena: 18. siječanj 2010

 
     
  Reference  
   
   
> GT-TRADE

>

Proizvodi
>

Funkcije

>

Aplikacije

> Tehnički podaci
> Povijest
> Info
> Reference
  > Sanacija odlag. otpada Grbavica - V.Kopanica
  > Sanacija odlag. otpada Kraljev Vrh - Jakovlje
  > Sanacija odlag. otpada Ilovac - Karlovac
  > Izvedba odlag. kazeta (FAZA-02) na reg. odlag. otpada -Zenica
  > Sanacija odlag. otpada Dubravica - Metković
  > Sanacija odlag. otpada grada Virovitice
  > Sanacija odlag. otpada Grabovica - Dubrovnik
  > Sanacija odlag. otpada 'Dubravica' - o.Mljet
  > Sanacija odlag. otpada Podum - Otočac
  > Sanacija odlag. otpada Grabovica - Dubrovnik
  > Sanacija odlag. otpada 'Klicevica', Benkovac
  > Ojačanje podloge - Riva, Split
  > Sanacija odlag. otpada Grabovica - Dubrovnik
  > Izvedba kazeta i lagune na reg. odlag. otpada - Zenica
  > Izvedba kazete za odlag. otpada - Novi Vinodolski
  > Izvedba prekrivke - deponija Ivanic Grad
  > Izvedba kazete za odlag. otpada - deponija Pozega
  > Izvedba lagune za procjedne vode - Novi Vinodolski
  > Sanacija deponije Mraclinska Dubrava
  > Deponija Lokva Vidotto
  > Sanacija pepelišta TE Plomin
   
> Novosti
   
   
     > Sanacija deponije 1.ktg 'Mraclinska Dubrava' - Velika Gorica

 

GT-TRADE I Proizvodi I Funkcije I Aplikacije I Teh. podaci I Povijest I Info I Reference I Novosti

 

 

Objekt: Sanacija deponije 1.ktg 'Mraclinska Dubrava' - Velika Gorica

Investitor: VG Čistoća d.o.o.
Izvođač: GT Trade d.o.o.
 
Vrijeme gradnje: 20/09/04 - 08/12/04
Br. radnih dana: 36

Površina prekrivanja: 40600 m2
Brtveni sloj izgrađen je od slijedećih slojeva (od gore prema dolje):
  • Vegetacija
  • Gornji (vegetacijski) sloj zemlje
  • Geomreža
  • Geokompozit za vodu (Secudran 201WD 601 201
  • GCL (Bentofix NSP 4900-4)
  • Mineralni sloj za izravnanje i plino-drenaža
  • Otpad

Tip Secugrid geomreže dobiven je na osnovi geomehaničkog proračuna stabilnosti, a ovisio je o nagibu, visini i dužini pokosa te o vrsti materijala pokosa.

 

 

 

GT-TRADE I Proizvodi I Funkcije I Aplikacije I Teh. podaci I Povijest I Info I Reference I Novosti

 

Izvedba prekrivke na deponiji 1.kategorije 'Mraclinska Dubrava'. Investitor: VG Čistoća ...

- Početno stanje - Dep. Mraclinska Dubrava

- Faza ugradnje bentonitnog tepiha, geokompozita za vodu i geomreža - Dep. Mraclinska Dubrava

- Završna faza: Prekrivanje kape deponije Mraclinska Dubrava - Velika Gorica

 

Površina (GCL; geokompozit za vodu; geomreža) pripremljena za postavljanje gornjeg vegetacijskog zemljanog sloja.

 

-Sidreni kanal-