Terrafix

LISTA TEHNIČKIH PODATAKA

Opis proizvoda: Tekstilni filter od izdržljivih vlakana, izbušen iglama, sukladno propisu BAW,  za upotrebu u obzidavanju (izgradnja zidova nasipa) obale, rovova i sl.

 

Karakteristična vrijednost Test metoda je sukladna propisu Jedinica mjere 609 813 B 813
Komentari             - - Jedno-slojni netkani filter Dvo-slojni netkani filter Više-slojni tekstilni filter sa pijeskom kao punjenjem
Osnovni materijal (sirovina) - - PES / PP / PA PP / PES PP / PES / pijesak
Težina (masa) po jedinici površine DIN EN 965 g/m2 603 814 6100
Debljina (x-s)* DIN EN 964-1 mm 5.3 / ≥ 4.8 6.6 / ≥ 6.0 10.6
Čvrstoća na vlak (sila zatezanja) (x-s)* uzdužna

poprečna

DIN EN ISO 10319 kN/m ≥ 12.0

≥ 12.0

≥ 12.0

≥ 12.0

≥ 14.4

≥ 21.6

Izduženje pri maksimalnoj sili zatezanja uzdužno

Izduženje pri maksimalnoj sili zatezanja poprečno

DIN EN ISO 10319 % 70

45

70

40

50

50

Otpornost pri bušenju na zemlji tipa 3.3 RPG od BAW 1200 N da da da
Otpornost na habanje (trošenje) RPG od BAW - da da da
Efektivna veličina otvora DIN E 60500 T6 mm 0.08 0.08 ≤ 0.08
Koeficijent propustljivosti vode DIN E 60500 T5 m/s 1.8 x 10-3 1.86 x 10-3 (pri h= 25 cm) 8.9 x 10-4
Otpornost filtera protiv zemlje tipa BAW RPG od BAW - 1/ 2 / 3 1 / 2 / 3 / 4 1 / 2 / 3 / 4
Metoda prijanjanja (vezivanja) - - Bušenje iglom Bušenje iglom Bušenje iglom
Detektorom testirano - - ne da ne
Standardne dimenzije role - m 5.80 x 50 5.80 x 50 4.60 x 30
* (x – s) = srednja vrijednost – standardno odstupanje  
Tehnički podaci su prosječno dobiveni mjerenjem za vrijeme proizvodnje.
Ovi podaci su dobiveni u našim laboratorijima i/ili u nezavisnim institutima za ispitivanje.
Naši proizvodi mogu biti promijenjeni bez prethodnog upozorenja.