Secutex - GRK klasifikacija

LISTA TEHNIČKIH PODATAKA

Opis proizvoda: tekstilna podloga, izbušena iglama, za radove na izgradnji cesta, u skladu sa GRK klasifikacijom po robustnosti (snažnosti, izdržljivosti) tekstilnih podloga, uzeto je iz knjige prospekata AA 5.15.
Osnovni materijal: Polipropilen (PP) bijeli.

 

Karakteristična vrijednost Test metoda je sukladna propisu. Jedinica mjere Secutex

151-GRK 3

Secutex

201-GRK 3

Secutex

251-GRK 4

Secutex

301-GRK 5

Secutex

351-GRK 5

Težina (masa) po jedinici površine: DIN EN 965 g/m2 150 200 250 300 335
Debljina DIN EN 964-1 mm 1.8 2.2 2.5 2.7 3.0
Čvrstoća na vlak (sila zatezanja) uzdužno/poprečno DIN EN ISO 10319 kN/m 5.0

8.0

7.0

12.0

10.0

15.0

14.0

21.0

14.5

23.0

Izduženje pri maksimalnoj sili zatezanja uzdužno/poprečno DIN EN ISO 10319 % 60

40

60

40

60

40

60

40

60

40

Sila probijanja (bušenja) (x-s)* DIN EN ISO 12236 N 1670 1750 2780 3890 4000
Izduženje pri statičkoj sili probijanja (bušenja) DIN EN ISO 12236 % 35 35 35 35 35
Efektivna veličina otvora DIN E 60500    dio 6 mm 0.15 0.12 0.09 0.09 0.08
Koeficijent propustljivosti vode pri opterećenju od 2 kN/m2

kv

kh

DIN E 60500     dio 4

DIN E 60500   dio 7

m/s

m/s

9.8 x 10-3

3.0 x 10-2

8.0 x 10-3

1.7 x 10-2

2.9 x 10-3

1.7 x 10-2

4.2 x 10-3

3.3 x 10-3

1 x 10-3

1 x 10-2

**Sila trapezoidalnog kidanja uzdužno/poprečno. ASTM-D-4533 N 150/250 200/300 300/450 400/600 450/650
**Sila zatezanja pri trzaju uzdužno/poprečno ASTM-D-4632 N 250/400 400/600 600/900 800/1200 900/1300
**Sila bušenja ASTM-D4833 N 350 450 600 750 800
Metode prijanjanja (vezivanja) - - Bušenje iglom Bušenje iglom Bušenje iglom Bušenje iglom Bušenje iglom
Detektorom testirano - - da da da da da
Standardne dimenzije role - m 5.90 x 100 5.90 x 100 5.90 x 100 5.90 x 100 5.90 x 100
* (x-s)=srednja vrijednost-standardno odstupanje ** samo informativno, nije uključeno u MQC
Tehnički podaci su prosječno dobiveni mjerenjem za vrijeme proizvodnje.
Ovi podaci su dobiveni u našim laboratorijima i/ili u nezavisnim institutima za ispitivanje.
Naši proizvodi mogu biti promijenjeni bez prethodnog upozorenja.