Depotex

LISTA TEHNIČKIH PODATAKA

Opis proizvoda: filter i zaštita, netkani

Osnovni materijal: HDPE

Karakteristična vrijednost

Test metoda je sukladna propisu. Jed. mjere R 305 R 335 R 405 R 455 R 505 R 805
Težina (masa) po jedinici površine: DIN EN 965 g/m2 300 330 400 450 500 800
Debljina DIN EN 964-1 mm 3.0 3.0 3.5 3.8 4.5 5.5
Čvrstoća na vlak (sila zatezanja) uzdužno/poprečno DIN EN ISO 10319 kN/m 7.0/10.0 10.0/12.0 15.0/20.0 10.0/18.0 12.0/20.0 16.5/25
Izduženje pri maksimalnoj sili zatezanja uzdužno/poprečno DIN EN ISO 10319 % 110/80 110/80 110/80 110/80 110/80 110/80
Sila probijanja (bušenja) DIN EN ISO 12236 N 1200 1600 2300 2000 2200 2800
Izduženje pri statičkoj sili probijanja (bušenja) DIN EN ISO 12236 % 50 50 50 50 50 50
Efektivna veličina otvora DIN E 60500 dio 6 mm 0.09 0.09 0.08 0.12 0.12 0.08
Koeficijent propustljivosti vode pri opterećenju od 2 kN/m2 kv

kh

DIN E 60500 dio 4

DIN E 60500 dio 7

m/s

m/s

3 x 10-3

-

3 x 10-3

-

2 x 10-3

-

5 x 10-3

-

5 x 10-3

-

5 x 10-3

-

**Sila trapezoidalnog kidanja uzdužno/poprečno ASTM-D-4533 N 200/300 300/450 450/650 300/450 400/600 500/750
**Sila zatezanja pri trzaju uzdužno/poprečno ASTM-D-4632 N 400/600 600/900 900/1300 600/900 700/1000 1000/1500
**Sila bušenja ASTM-D4833 N 300 350 500 450 500 600
Metode prijanjanja (vezivanja) - - Bušenje iglom Bušenje iglom Bušenje iglom Bušenje iglom Bušenje iglom Bušenje iglom
Detektorom testirano - - Da Da Da Da Da Da
Standardne dimenzije role - m 5.8 x 100 5.8 x 100 5.8 x 100 5.8 x 100 5.8 x 50 5.8 x 100

** samo informativno, nije uključeno u MQC 

Tehnički podaci su prosječno dobiveni mjerenjem za vrijeme proizvodnje.
Ovi podaci su dobiveni u našim laboratorijima i/ili u nezavisnim institutima za ispitivanje.
Naši proizvodi mogu biti promijenjeni bez prethodnog upozorenja.