Bentofix - NSP 4900-3

LISTA TEHNIČKIH PODATAKA

Opis proizvoda:

Čvrstoća na smicanje (posmična sila) predaje se GCL neprekidno (kontinuirano) izbušeno iglama kroz sve sastavne dijelove (komponente).

Površina preklapanja: Označena na donjem rubu (30 cm).
Standardne dimenzije role/dijametar (promjer) 4.85 m x 30 m / približno 60 cm.
Pokrivač nije tkan
Težina (masa) po jedinici površine DIN EN 965 g/m2 220
Osnovni materijal (sirovina) - PP bijeli

 

Sloj bentonita Prirodna soda bentonita (zrnasta)
Težina (masa) po jedinici površine: * DIN EN 965 g/m2 4,670
Sadržaj montnorilonita: * XRD % približno 90
Potrošnja plavog metilena: * test plavog metilena, VDG P 69 mg/g ≥ 300
Sadržaj vode * DIN 18121(5 h, 105° C) % ≤ 15
Absorpcija vode (upijanje vode) *DIN 18132 (24 h) % ≥ 600
Indeks bubrenja: *ASTM – D – 5890 ml ≥ 25
Gubitak tekućine: *ASTM – D – 5891 ml < 18

 

Osnova za tkanje dugim tankim trakama
Težina (masa) po jedinici površine DIN EN 965 g/m2 110
Osnovni materijal (sirovina) - PP

 

Geosintetička obloga gline
Težina (masa) po jedinici površine: * DIN EN 965 g/m2 5,000
Debljina: * DIN EN 964-1 mm 6
Permitivnost (permitivitet): * DIN 18130/ASTM-D-5887 1/s ≤ 5x10-9
k-vrijednost: * DIN 18130/ASTM-D-5887 m/s ≤ 5x10-11
Indeks toka (strujanja): * DIN 18130/ASTM-D-5887 (m3/m2)/s Približno 8x10-9
Jačina kore: *DIN EN ISO 10319/ASTM-D-4595 N/10 cm ≥ 60
Maksimalna sila zatezanja uzdužna/poprečna: *DIN EN ISO 10319/ASTM-D-4595 kN/m 10/10
Izduženje do prekida:uzdužno/poprečno: *DIN EN ISO 10319/ASTM-D-4595 % 10/6
Sila bušenja: *DIN EN ISO 12236 N 1.800
**Sila trapezoidalnog kidanja uzdužno/poprečno: *ASTM-D-4533 N 350/350
**Sila zatezanja pri trzaju uzdužno/poprečno: *ASTM-D-4632 N 500/500
**sila bušenja: *ASTM-D-4833 N 650

*) Sukladno propisu

**) samo informativno, nije uključeno u MQC

Tehnički podaci su prosječno dobiveni mjerenjem za vrijeme proizvodnje.
Ovi podaci su dobiveni u našim laboratorijima i/ili u nezavisnim institutima za ispitivanje.
Naši proizvodi mogu biti promijenjeni bez prethodnog upozorenja.