GT-TRADE d.o.o.  
  Graditeljstvo • Trgovina • Export-Import  
 

Posljednja promjena: 17. March 2005

 
     
  Proizvodi  
   
   
> GT-TRADE

>

Proizvodi
  > Terrafix
  > Carbofol
  > Secutex
  > Depotex
  > Bentofix
  > Secudran
  > Secumat
  > Secugrid
   
>

Funkcije

>

Aplikacije

> Tehnički podaci
> Povijest
> Info
> Reference
> Novosti
   
   
     > Secutex

 

Terrafix I Carbofol I Secutex I Depotex I Bentofix I Secudran I Secumat I Secugrid

 

Secutex® je geotekstilna mreža, netkana, izbušena je iglama i izrađena je od plastičnih vlakana (100%) pa zato ima dugotrajnu stabilnost. Koristi se za odvajanje, filtriranje, zaštitu i odvodnjavanje.

… je višenamjenski

Secutex® geotekstilna mreža se upotrebljava u mnogim oblastima građevinarstva uključujući hidrogradnju i izgradnju nasipa, cesta i tunela. Kao sloj za odvajanje Secutex® sprječava pojedine i odvojene šljunčane slojeve da zagađuju jedan drugog. Time ti odvojeni slojevi zadržavaju svoju cjelovitost u znatno dužem periodu nego što bi to moglo zadržati bez tog sloja za odvajanje. Kada sloj fine sitne zemlje leži neposredno iznad sloja za odvodnjavanje nasipa za auto cestu ili željezničku prugu onda sloj Secutex®-a, ubačen između njih, djeluje kao filter koji sprječava fine sitne čestice zemlje da sa vodom dopru u sloj za odvodnjavanje i time smanje njegovu sposobnost odvodnjavanja. Odvođenje malih količina vode na nepogodnim površinama tla omogućava se provodljivošću mreže. Ova mreža od netkanog geotekstila ima veliku masu (težinu) po jedinici površine pa može štititi geomembrane ili cijevi protiv mehaničkih oštećenja. Ako je potrebno, tkani geotekstil se može integrirati (dodati) u matricu (kalup) Secutex®-a da bi se raspodijelilo dinamičko opterećenje i time se povećala sposobnost zaštite.

… je siguran

Secutex® se prepoznaje po svojoj dugotrajnoj stabilnosti filterskog djelovanja i sposobnosti za odvajanje. njegova sposobnost da se izdužuje je vrlo velika tako da se postiže velika otpornost prema udaru i probijanju teretom. Za zaštitu je neophodno ugraditi potrebne faktore sigurnosti u tijeku proizvodnje – sa dovoljnom debljinom. Mehanička svojstva Secutex®-a: izduživanje, otpornost prema habanju, otpornost prema bušenju i ukupna robustnost jamče visoku sigurnost u eksploataciji. Pažljivo odabrana Secutex® geotekstilna mreža može sigurno uskladiti velika dinamička opterećenja sa agresivnim uvjetima zemljišta. Za detalje treba pogledati u klasifikaciju Secutex® geotekstilnih mreža.

… je ekonomičan

Secutex® smanjuje zahtjeve za materijalom pa iskopavanje treba vršiti do zadanog profila. Značajne uštede se realiziraju i na izgradnji i na održavanju nasipa. Znači da Secutex® nudi nižu cijenu izgradnje, nižu cijenu za prateće radove a veći kvalitet izgrađenog objekta.

… je jednostavan

Secutex® se može instalirati na gradilištu sa malim poteškoćama. Role se jednostavno razmotaju na gradilištu bez specijalne opreme.

Zaključak:

Kada se uspoređuje sa konvencionalnim metodama Secutex® pokazuje svoje prednosti. Njegova velika sposobnost izduživanja i robustnost izrade čine Secutex® vrlo trajnim. Upotrebom Secutex®-a smanjuje se cijena gradnje i održavanja objekta u raznim oblastima primjene.

 

LISTA TEHNIČKIH PODATAKA  >detalji

> SECUTEX  Geotekstil za odvajanje i zaštitu /Secutex GRK klasifikacija/
Tip proizvoda Art. No.
151 GRK 3 105900
201 GRK 3 106000
251 GRK 4 106100
301 GRK 5 106200
351 GRK 5 74701

LISTA TEHNIČKIH PODATAKA  >detalji

> SECUTEX  Zaštitni geotekstil /Secutex (PP obojeni)/
Tip proizvoda Art. No.
R 404 27002
R 504 3005
R 804 15901
R 1204 29900

 

 

Terrafix I Carbofol I Secutex I Depotex I Bentofix I Secudran I Secumat I Secugrid

> Secutex

Secutex kao zaštitni sloj u tunelskim aplikacija.

Secutex spriječava oštećenja podnožnih konstrukcija

Secutex kao separator između dva različita sloja

 

Secutex kao zaštitni sloj u depoponijskim aplikacija.