GT-TRADE d.o.o.  
  Graditeljstvo • Trgovina • Export-Import  
 

Posljednja promjena: 17. March 2005

 
     
  Proizvodi  
   
   
> GT-TRADE

>

Proizvodi
  > Terrafix
  > Carbofol
  > Secutex
  > Depotex
  > Bentofix
  > Secudran
  > Secumat
  > Secugrid
   
>

Funkcije

>

Aplikacije

> Tehnički podaci
> Povijest
> Info
> Reference
> Novosti
   
   
     > Secudrän

 

Terrafix I Carbofol I Secutex I Depotex I Bentofix I Secudran I Secumat I Secugrid

 

Secudran® je trodimenzionalni sistem za odvodnju koji se sastoji od jezgre za odvodnjavanje i najmanje jednog sloja geosintetičkog filtera. Filterski sloj štiti jezgru štiti jezgru za odvodnjavanje od ulaska čestica zemlje, a istovremeno dozvoljava kretanje plina i vode prema jezgri. Svi slojevi su ispravno savijeni tako da održavaju visokom čvrstoću na smicanje (posmičnu silu). Secudran® rješava probleme odvoda tekućina i plinova.

… je višenamjenski

Secudran® se koristi u velikoj mjeri za rješavanje problema pri odvođenju vode i plina iz nasipa i cesta. U gradnji nasipa Secudran® obavlja tri funkcije odjednom (filtriranje, zaštita i odvodnja) ako je postavljen direktno iznad geomembrane. Sposobnost Secudran®-a da bez otpora smanji priisak vode i plina čini ga idealnim za odvodnju u plavnim područjima (površine koje su izložene poplavama) i za odvodnju nasipa i cesta slivnicima izgrađenim uz njih. Sloj geotekstila za filtriranje i jezgra za odvodnjavanje mogu se dimenzionirati tako da ispune zahtjeve potrebnog kapaciteta odvodnje i namjeravane primjene. Sirovina jezgre za odvodnjavanje i geotekstila može se odabrati tako da bude otporna na utjecaje zagađivača u zemlji. Secudran® se koristi kao sloj za odvodnju pri građenju zgrada, tunela i krovova.

… je siguran

Secudran® je trajan i izdržljiv pa mehanička opterećenja lako podnosi. Otporan je na sve prirodne kemijske i biološke utjecaje. Secudran® se može proizvoditi i od polietilena velike gustoće (HDPE). Iglama izbušen, netkan geotekstil omogućava dugotrajnu efikasnost filtriranja i sigurno funkcioniranje pasivne odvodnje što čini sistem dugovječnim. Upotreba iglama izbušenog, netkanog geotekstila dovodi do velikog trenja između površina što je posebno značajno za primjenu na velikim kosinama. Ispravno savijanje vlakana između geotekstila i jezgre za odvodnjavanje osigurava prijenos posmičnih sila na čitav sistem Secudran®-a.

… je ekonomičan

Pošto su filterski, odvodni i zaštitni slojevi sadržani u jednoj cjelini onda se instalacija Secudran-a može brzo obaviti. Primjena Secudran®-a u zemljanim radovima zahtijeva manje iskopavanja na gradilištu i u slučaju oblaganja nasipa sadržaj volumena se povećava. Upotrebom Secudran®-a štedi se vrijeme i prirodna bogatstva pošto 10.000 m2 sistema Secudran® može zamijeniti iskopavanje, transport i instaliranje približno 3.000 m3 zrnastog materijala za odvodnju. Secudran® snižava i cijenu koštanja u odnosu na konvencionalne metode rada.

… je jednostavan

Jedan ili dva čovjeka mogu bez problema nositi i odmotavati rolu Secudran®-a i može se instalirati pod svim vremenskim uvjetima. Komplicirana spajanja se lako obavljaju sa Secudran®-om i to se prilagođava obrisima terena na gradilištu.

Zaključak:

Secudran® se ističe po višestrukoj primjenjljivosti. Inastalacija je jednostavna i lagana. On je izvanredno otporan na uticaje okoline i njegovom primjenom štede se prirodna bogatstva.

 

LISTA TEHNIČKIH PODATAKA

> SECUDRAN 
Tip proizvoda Art. No.
R 201 DS 601 94800
R 201 DS 601 R 201 84600

LISTA TEHNIČKIH PODATAKA

 

Terrafix I Carbofol I Secutex I Depotex I Bentofix I Secudran I Secumat I Secugrid

> Secudrän

Secudran® odvodi svu vodu sa nasipa (stajaću ili od padalina). (Deponija Mraclinska Dubrava - Velika Gorica / Hrvatska)

Secudran® odvodi svu vodu (od padavina ili od podzemnih voda) iz tunela (Pustertal /Italija/).

Secudran® radi kao dren (odvod vode) u podzemnim strukturama (objektima)

Secudran® smanjuje tlak vode u odvodnom kanalu (padova /Italija/).

Secudran® odvodi svu vodu sa nasipa (stajaću ili od padalina). (Deponija Mraclinska Dubrava - Velika Gorica / Hrvatska)