GT-TRADE d.o.o.  
  Graditeljstvo • Trgovina • Export-Import  
 

Posljednja promjena: 09. svibanj 2011

 
     
  Politika kvalitete i okoliša  
   
   
> GT-TRADE

>

Proizvodi
>

Funkcije

>

Aplikacije

> Tehnički podaci
> Povijest
> Info
> Reference
> Politika tvrtke
   
   
 

 

GT-TRADE I Proizvodi I Funkcije I Aplikacije I Teh. podaci I Povijest I Info I Reference I Politika

 

Zadovoljstvo kupaca našom uslugom jest bit svih naših aktivnosti. U tome smislu uspostavljen je sustav upravljanja kvalitetom i okolišem koji upravlja procesima za identifikaciju potreba kupaca i njihovih očekivanja. Sustav je uspostavljen tako da mi koji smo zaposleni u poduzeću razumijemo zahtjeve što ih GT - TRADE d.o.o. mora ispuniti kako bi svojim kupcima osigurala visok i konstantan nivo usluge.

Tijekom dosadašnjeg rada tvrtke ustanovili smo da se zakonske odredbe, potrebe i očekivanja vezana za usluge koje pružamo neprekidno mijenjaju. Da bismo odgovorili na nove poslovne izazove i na promjene u okružju, bliska suradnja s našim postojećim i potencijalnim kupcima koristi nam za to da pravodobno osmišljavamo novu viziju, politiku i ciljeve te da provodimo izmjene održavajući integritet postojećeg sustava.

Na raspolaganju imamo kvalitetne materijale ispitane od strane akreditirane stručne organizacije za atestiranje i kontrolu kvalitete, provjerena i dokazana rješenja te kompletnu tehničku potporu od prijedloga tehničkog rješenja, isporuke materijala do ugradbe. Primjenu suvremenih tehnologija uskladili smo sa standardiziranim normama europskih zahtjeva.  Opredijeljeni smo za trajno poboljšanje i sprječavanje onečišćenja.  Mijenjamo  okoliš u kojem živimo sa željom za kvalitetnijim i funkcionalnijim iskorištavanjem krajobraza bez posljedica. Našim rješenjima i ugrađenim materijalima u raznim područjima primjene nastojimo udovoljiti tim zahtjevima. Tvrtka je aktivno uključena u zaštitu okoliša sanacijom odlagališta otpada, zaštitom voda, zaštitom voda u cestogradnji i kod izgradnje željezničkih koridora te izgradnjom laguna. Sigurno zbrinjavanje otpada cilj je svakog društva i pretpostavka održivog razvoja. Nekontroliranim odlaganjem otpada dolazi do opasnosti od zagađenja tla i voda. Primjenom geosintetskih materijala koji svojom učinkovitošću i jednostavnošću ugradnje olakšavaju izgradnju, istodobno čuvamo prirodu, njene resurse i pridonosimo sigurnosti pri odlaganju otpada.

 Zadovoljstvo svih korisnika naših usluga temelj je naše uspješnosti koja se zasniva na osposobljenim i motiviranim zaposlenicima da svojim radom što manje utječu na okoliš, na znanju stjecanom godinama,na usklađivanju sa odgovarajućom zakonskom regulativom i s ostalim zahtjevima koji nas obvezuju u pogledu odnosa na aspekte okoliša,  na suvremenoj organizaciji, te na međusobnoj suradnji i komunikaciji, pri čemu je cilj tvrtke  u skladu s politikom kvalitete i okoliša.

Sigurnost, pouzdanost, točnost i kvaliteta usluge bile su i biti će sastavnice našeg radnog procesa, ne zaboravljajući pri tome da je očuvanje  okoliša dio naše poslovne politike.

GT – TRADE  d.o.o.  je tvrtka:

1.      - koja poslovnu orijentaciju veže za potrebe i zahtjeve korisnika usluge

2.      - koja se prilagođava suvremenoj tehnologiji kako bi ispunila zahtjeve korisnika

3.      - koja se organizira na suvremeni način kako bi mogla djelovati konkurentno na svim tržištima

4.     - koja u svim svojim aktivnostima vodi računa o zaštiti i očuvanju okoliša.

Uprava

 

 

GT-TRADE I Proizvodi I Funkcije I Aplikacije I Teh. podaci I Povijest I Info I Reference I Politika

Mi pronalazimo put...

Razgovarajmo...

Izazovite nas...

Testirajte nas...