GT-TRADE d.o.o.  
  Graditeljstvo • Trgovina • Export-Import  
 

Posljednja promjena: 07. March 2006

 
     
  Aplikacije  
   
   
> GT-TRADE

>

Proizvodi
>

Funkcije

>

Aplikacije

  > Izgradnja deponija
  > Primjeri upotrebe geosintetika za prekrivanje deponija
  > Priručnik za izgradnju vodonepropusnog objekta upotrbom bentonita     
  > Pokrivanje kosine deponije (zemljanog nasipa)  GCLom     
> Tehnički podaci
> Povijest
> Info
> Reference
> Novosti
   
   
     > Priručnik za izgradnju vodonepropusnog objekta upotrbom bentonita - BENTOFIX
 

ORIGINALNA, IGLAMA IZBUŠENA MEMBRANA ZA (BRTVLJENJE) VODONEPROPUSNOST - BENTOFIX

...Uvod

Voda je osnovni i bitan element za održavanje života , ali ona može imati vrlo štetan utjecaj na građevine koje je čovjek izgradio. Ova pojava čini vodu medijem koji se mora vrlo pažljivo razmatrati s obzirom na njenu primjenu u tehnici. Voda je vrijedan i nezamjenjljiv prirodni izvor i zato se poduzimaju mjere za prihvat i zaštitu vode, ali se vodi i borba protiv nje.

U suvremenom svijetu se mora poštovati priroda više nego ikada radi očuvanja balansa (ravnoteže) između socijalnog razvoja i tehnološkog progresa. Tvrtke koje rade u ovom sektoru, moraju poštovati te zahtjeve, tako da znanje i iskustvo koriste kao pogonsku silu za nalaženje ravnoteže između socijalnog razvoja, ekonomskog napretka i zaštite okoline. Razvoj i neprekidan porast prodaje Bentofix®-a (GCL-a), kao dobrog proizvoda za brtvljenje, bazira se na poštivanju ovih zahtjeva. Tvornica Naue Fasertechnik čije zastupamo proizvode je vodeća sila u oblasti hidraulike, koja svojim sustavima za brtvljenje opskrbljuje sve korisnike u višestrukoj tehničkoj primjeni uz konzultiranje kompanija i javnosti.

...Utjecaj vode na ojačanu betonsku strukturu (građevinu)

Dobro ljevan element od ojačanog betona je u stanju da se odupre prodiranju vode (čak i pod velikim pritiskom) i time da zaštiti željeznu armaturu od korozije. U stvarnosti to je vrlo teško postići (čak i kod najsuvremenijih postrojenja za proizvodnju) jer proizvodnja tako savršene betonske mase nije moguća. Razlog:  Postojanje i najmanje inkonstinencije -nejednakosti- (kao što su zrnca pijeska) može uzrokovati nesavršenost betona. Voda koja prodire u armirani beton je kisela (acidna) i zbog toga je agresivna prema kemijskim elementima betona i armature od građevinskog željeza. Ovo naposlijetku, dovodi do raspadanja kompozitnog elementa. Male pukotine mogu se lako dogoditi u vanjskim slojevima ljevane betonske mase za vrijeme sušenja zbog smanjivanja mase. Betonska struktura može  napuknuti i zbog oscilacija koje izazivaju prometna vozila, sleganje terena i prirodnih pojava kao što je potres. Željezna armatura je naročito izložena riziku od korozije zbog ulaska vode kroz pukotine ili kroz mikro pukotine nastale zbog savijanja elemenata u peridu njegovog vijeka trajanja.

Bentofix®-a BFG 5000 je sustav za brtvljenje betona koji dobro štiti armirane betonske strukture, spriječavajući ulaz vode i pružajući zaštitu betonskoj strukturi od napada agresivnih kemijskih supstanci koje postoje u okolnom zemljištu. 

...Sustav za brtvljenje

Tehnologija za brtvljenje Bentofix® sastoji se od dva osnovna elementa:

  • prirodna soda  bentonita kao materijal za brtvljenje, i

  • robustni geotekstil koji obuhvaća taj sloj bentonita.

Prirodna soda bentonita je materijal koji se nalazi u prirodi, a geološki je nastao od pepela vulkanske lave prije oko 100 milijuna godina. On potiče iz SAD gdje je pepeo tada deponiran u oceanima. Pošto je prirodno formirana, soda bentonita je stabilna i dugotrajno zadržava predviđene osobine. Posebna osobina prirodne sode bentonita je sposobnost da nabubri kada dođe u dodir sa vodom, a naročito sa podzemnom vodom koja prouzrokuje da suhi sloj pretvori u nepropustljivu žitku masu (kao gel, želatin). Ova osobina, zajedno sa još nekoliko drugih, čini prirodnu sodu bentonita idealnim materijalom za sigurno brtvljenje objekata od armiranog betona.

Geotekstilni proizvodi imaju značajnu ulogu u tehnologiji brtvljenja Bentofix®-om. Nakon dodira sa vodom poveća se zapremnina prirodne sode bentonita i do 18 puta u odnosu na suho stanje (to je približna procjena). Da bi se iskoristio ovaj proces «bubrenja» i time povećao optimalni kapacitet brtvljenja bentonit mora biti izdvojen iz procesa stiskanja u sustavu za brtvljenje. To se postiže pomoću geotekstila tako da milijuni vlakana drže bentonit unutar svojih mostova i spriječavaju da bentonit u žitkom stanju (gel kada se ovlaži) iscuri iz kompozitnog pokrivača od sintetike. Ispravnom instalacijom se potpomaže uspostavljanje efikasnog i stalnog sustava za brtvljenje između armiranog betona i zemlje. 

Ključ uspjeha u primjeni Bentofix®-a leži u procesu proizvodnje. Prirodna soda bentonita se nalazi između dva sloja od geotekstila umetnutim specijalnim procesom bušenja iglama (patent broj EP 0 278 419 tvrtke NAUE FASERTECHNIK).

Voda je uzrok bubrenja prirodne sode bentonita pri čemu se njegova koenzistencija pretvara iz gline (ilovače) u žitku masu (sličnu gelu-želatini). Kad je potrebno obaviti brtvljenje na vertikalnoj površini (kao što je zid) onda bentonit ima tendenciju padanja zbog utjecaja gravitacije pa ga zato treba zadržavati u tom (vertikalnom) položaju. Isto tako, gdje se može naići na tekuću vodu bentonit može biti natjeran da se kreće s vodom.

Ovi, a i mnogi drugi problemi su riješeni Bentofix®-om. Patentiranim procesom bušenja iglama, proizvodi se sendvič sa jednim slojem prirodne sode bentonita između dva geotekstila, u kojem se bentonit zadržava u potrebnom položaju pomoću labirinta vlaknastih mostova formiranih u proizvodnom procesu.

Mehaničko spajanje geotekstila, iskorištenih kao obloge, i sloja bentonita u robustni i stabilan proizvod Bentofix® obavljen je procesom bušenja iglama. Tisuće posebno oblikovanih igala probijaju materijal u oba smjera (gore-dolje), prisiljavajući vlakna gornjeg netkanog geotekstila da prolaze kroz sloj bentonita i da se (usidre) povežu sa vlaknima donjeg nosivog i tkanog geotekstila. Sintetička vlakna time stvaraju labirinte koji se stvaraju za čitav proizvod i drže dijelove bentonita u stabilnom položaju. U ovom procesu sudjeluje 2 do 3 milijuna vlakana po m2 koja su međusobno povezana i tvore sustav sa naročitim mehaničkim prijanjanjem. Vlakna koja strše (vire) izvan tkanog geotekstila se toplotno tretiraju što dodatno povećava otpornost protiv kidanja vlakana kad bentonit nabubri. Dobar prirodni kvalitet brtvljenja bentonitom se održava na zadatom kapacitetu i poboljšava se zahvaljujući povećanom pritisku koji se stvara stiskanjem pri bubrenju bentonita unutar dva sloja geotekstila koji su međusobno mehanički povezani vlaknima u procesu bušenja iglama.  Rezultat ovog procesa proizvodnje jest proizvod, koji je sposoban da zadrži navlaženu prirodnu sodu bentonita čak i kad je instaliran u vertikalnom položaju. Gdje se pojavi voda koja teče, bentonit se zadržava bez ispiranja i djeluje protivno prevelikom izduživanju koje bi moglo dovesti do štetnog povećanja permeabiliteta (sposobnosti propuštanja).

Izbor geotekstila za proizvodnju Bentofix®-a BFG 5000 daje sustavu za brtvljenje fleksibilnost, optimalne mehaničke i fizičke osobine i omogućava jednostavnu instalaciju.

...Opis BENTOFIX®-a BFG 5000

Pošto su armirane betonske građevine porozne i podložne napuklinama, prirodna soda bentonita je idealan materijal za brtvljenje, zbog njegove sposobnosti da nabubri kada dođe u dodir sa vodom i time stvori nepropusnu barijeru. Žitka masa (u obliku gela) navlažene sode bentonita omogućava mu da se pripije uz element od armiranog betona ispunjavajući male napukline po površini, ali i one pukotine koje se pojavljuju kad je element u radu. Ovaj sustav funkcionira ispravno ako je barijera od bentonita u direktnom dodiru sa štićenim elementom od armiranog betona. Tako se spriječava protok fluida između površine elementa i sustava za brtvljenje. 

Bentofix®  BFG 5000 je idealno podesan za brtvljenje i vodonepropusnost pošto je njegov vanjski sloj netkanog geotekstila impregriran dodatnim slojem prirodne sode bentonita po čitavoj površini. Proizvod se instalira tako da netkani geotekstil dodiruje (obuhvaća) betonski element. Ovim se dobija neprekidnost i kvalitetan kontakt po čitavoj površini kojom bentonit naleže na površinu elementa od armiranog betona. Kad se bentonit ovlaži, soda bentonita se impregnacijom utisne u vanjsku površinu (zbog bubrenja) netkanog geotekstila u male napukline ili u nesavršenosti na površini elementa od armiranog betona, spriječavajući prodor vode kroz njih. Isto tako, ovim se obezbjeđuje, da se svi preklopi Bentofix®-a BFG 5000 zabrtve, pa čak i ako su krajevi odrezani radi dovođenja na potrebnu mjeru, ili su podrezani radi ispravljanja izbočina. Posebni patentirani proces proizvodnje omogućava stabilno održavanje praha bentonita unutar pora netkanog geotekstila. 

Bentofix®-a BFG 5000 koristi prirodnu sodu bentonita u prahu koja omogućava homogeno (jednolično) pokrivanje površine betona. Sitni dijelovi praha bentonita reagiraju odmah na prisustvo vode i time znatno smanjuju vrijeme aktiviranja bentonita. To znači da se na gradilištu odmah stvara vodonepropusnost.

Bentofix®-a BFG 5000 je robustan i na vremenske prilike otporan proizvod koji potpuno koristi fizičke i mehaničke osobine svih svojih sastavnih dijelova. Pored toga, što ima vanredne osobine brtvljenja sodom bentonita, on ima i veliku otpornost dobijenu bušenjem iglama i štiti od mehaničkog oštećenja koje se može dogoditi u procesu instalacije na gradilištu, a za sve to zaslužan je složen sustav geotekstila. 

Između armiranog betona i Bentofix®-a BFG 5000 nije potrebna druga zaštita. 

Fleksibilnost geotekstila omogućava Bentofix®-u BFG 5000 da bude upotrebljen sa gotovo svim profilima armiranog betona i da obezbjedi savršrno brtvljenje sa gotovo svim rubovima i udubljenim prostorima.  

Mada je preporučljivo da se Bentofix® BFG 5000 instalira u suhom stanju u mnogim građevinskim projektima se koristio bentonit koji je ovlažen prije nego što je došao u kontakt sa građevinom ili sa zemljom. Konstrukcija iglama bušenog proizvoda štiti bentonit od izbacivanja ograničavanjem bubrenja na prostor unutar složenog pokrivača. Međutim, važnije točke pritiska kao što su otisci nogu (cipela) mogu se izbjeći čim se membrana ovlaži. 

U suhom stanju Bentofix®-a BFG 5000 je debeo 6 mm. Kada se ovlaži, onda se debljina proizvoda poveća za približno 4 do 5 mm nakon nekoliko dana slobodnog bubrenja (bez utjecaja ikakve sile stiskanja iz vanjskog izvora). Ako proizvod ostane ovlažen ova vrijednost se ne mijenja tokom vremena. 

Bentofix®-a BFG 5000 se proizvodi u tri standardne veličine, a isporučuje se u rolama. Zavisno od uvjeta primjene, izbor veličine role omogućava jednostavno  skladištenje i rukovanje. Potpuna vodonepropusnost i brtvljenje se postiže jednostavnim preklapanjem čineći instalaciju brzom i lakom. Dimenzije prekrivača su:

  • mikro prekrivač (1,20 m x 2,42 m)  - preklapa se 10 do 15 cm pri instaliranju, koristi se za ispunjavanje prostora i vertikalnu instalaciju

  • mini prekrivač (2,42 m x 15 m) - preklapa se 15 do 20 cm pri instaliranju, koristi se za prostore sa mnogo prepreka i gdje je pristup ograničen

  • maksi prekrivač (4,85 m x 40 m) - preklapa se 20 do 30 cm pri instaliranju, koristi se za velike otvorene prostore kao što su horizontalne podne obloge

Bentofix®-a BFG 5000 se proizvodi u tvrtki Naue Fasertechnik po standardu ISO 9001 : 2000. Po ovoj shemi, sva proizvodna postrojenja i proizvodi su izloženi (podvrgnuti) strogoj kontroli i nadzoru unutarnjih i vanjskih organa.  

... Struktura Bentofix®-a BFG 5000

Membrana se sastoji od neprekinutog sloja prirodne sode bentonita, smještenog ( u «sendvič») između: netkanog, iglama izbušenog geotekstila od polipropilena (PP) – pokrivački sloj – i tkanog geotekstila od polipropilena (PP) – nosivi sloj. Sastavni dijelovi spojeni su jednakomjernim bušenjem iglama po čitavoj površini membrane. Pokrivački sloj membrane je napunjen bentonitom (kojim je ispunjena i jezgra) u posebnom dijelu procesa proizvodnje da bi se obezbijedila nepromočivost na spojevima sa preklapanjem. 

Tekst specifikacije

Brtvljenje objekta (po kojem projekt dobija ime) se postiže korištenjem prirodne sode bentonita smještene u geosintetički prekrivač. Membrana je složen proizvod od prirodne sode bentonita impregnirane gornjim geotekstilom i donjim – nosivim – geotekstilom, između kojih je sloj prirodne sode bentonita u prahu. 

Uvezivanje ova dva geotekstila vrši se pomoću isprepletenih sintetičkih vlakana, u procesu jednakomjerno gustog bušenja iglama, od gornjeg netkanog geotekstila do donjeg tkanog i nosivog geotekstila, a završno učvrščivanje vlakana vrši se u procesu termičke obrade. Iglama izbušeni proizvod ima preko 2 milijuna mostova od vlakana po m2 između netkanog gornjeg i tkanog donjeg geotekstila, obezbjeđujući mu veliku otpornost prema silama smicanja i dobro držanje ovlaženog bentonita kad je instaliran u vertikalnom položaju. Sintetički materijali koji drže bentonit na okupu moraju biti kemijski otporni na tipičan sastav podzemnih voda i biološki nerazgradljivi, da bi se obezbjedila dugotrajna stabilnost sustava za brtvljenje. Prosječna hidraulička provodljivost (k) membrane mora biti 2 x 10-11 m/s. 

Gornji geotekstil je izrađen od netkanog iglama izbušenog polipropilena čija vlakna su naborana i ima prosječnu masu od 300 g/m2. On je zasut sa 800 g/m2 prirodne sode bentonita po svom čitavom presjeku i po čitavoj površini. Donji geotekstil je izrađen od tkanog polipropilena čija je prosječna masa 200 g/m2. Sloj za brtvljenje je sastavljen od prirodne sode bentonita čija masa iznosi 4,200 g/m2 (ukupna težina bentonita je 500 g/m2, sadrži približno 12% vode. 

Primjena

Bentofix®  BFG 5000 se može koristiti za zaustavljanje vode na gotovo svim tipovima elemenata od armiranog betona. Posebno je efikasan na temeljima koji su ispod nivoa vode i zbog toga su izloženi napadima podzemne vode. 

Primjedbe

Bentofix®-a BFG 5000 treba biti instaliran tako da ostvaruje bliski kontakt sa obje strane membrane (npr. beton na jednoj a zemlja na drugoj strani ili beton sa obje strane)  preko čitave njene površine sa kojom dva medija trebaju biti zabrtvljena. Prirodna soda bentonita treba biti navlažena samo sa normalnom podzemnom vodom. Za primjenu na mjestima gdje je voda sa velikim sadržajem soli ili gdje je voda veoma zagađena treba stupiti u vezu s predstavncima firme radi prijedloga za rješenje. 

Kontrola kvalitete

Bentofix®-a BFG 5000 se proizvodi po shemi ISO 9001:2000. Kao takav predmet proizvodnje je izložen stalnoj kontroli kvalitete koja se obavlja u tvornici i na drugim stranama. Testiranje u nezavisnim ispitnim laboratorijima obezbjeđuje najveći nivo kvalitete i povjerenje potrošača u tehničke osobine proizvoda koje prikazuje proizvođač. 

...Brtvljenje temeljnih ploča od armiranog betona 

U okviru pripreme terena (tla) obavljaju se zemljani radovi (1) i postavlja se sloj od mršavog betona ili od pijeska ili šljunka (2). Ovaj sloj je obično debeo približno 5 cm i predstavlja radnu površinu za postavljanje vodonepropusne membrane. Kompletna platforma treba biti ravna i bez ikakvih ostataka (krhotina).

Na ovu platformu se postavlja Bentofix® BFG 5000 (3) jednostavnim odmotavanjem role pazeći da se dobro složi. Brtvljenje (vodonepropusnost) se postiže preklapanjem susjednih dijelova odmotanih rola po mjeri i preporuci proizvođača. Pri tome se mora paziti da netkani geotekstil (koji je nasut dodatnim prahom prirodne sode bentonita) bude okrenut prema gore tako da on bude u dodiru sa svježim betonom kada se izlije iz mješalice. 

Nakon postavljanja Bentofix®-a BFG 5000 naliva se zaštitni sloj od armiranog  betona približne debljine 5 cm i poravnava se radi  dobijanja radne platforme koja omogućava početak postavljanja oplate i metalnih učvrščćvača za temeljnu ploču. 

Konačno se može izliti temeljna ploča od armiranog betona najmanje debljine 150  mm (5). 

Bentofix® BFG 5000 se mora postaviti na ravnu i glatku površinu bez prisutnosti preklopa i savijanja proizvoda. Bilo kakav trag vlage ili vode koji se pojavi kao vidljiva mrlja na površini nema utjecaja na osobine proizvoda, ukoliko su izbjegnute točke jakog pritiska.

Na mjestima gdje se Bentofix® BFG 5000 preklapa sa susjednim, radi postizanja vodonepropusnosti (brtvljenja), ta površina preklapanja mora biti čista i bez ikakvih bora. Minimalno se preklapa 10 cm, no preporučuje se udvostručavanje ove cifre za veće dimenzije rola (maksi prekrivač) radi sigurnosti u cjelovitost prepreke propuštanju vode, a protiv netočnosti u postavljanju proizvoda na gradilištu. Prekrivači se mogu postavljati ručno ili uz pomoć šipke za širenje.

Planiranje treba uskladiti sa uputama za preklapanje koje treba  obavljati  uvijek u istom smjeru. Beton treba biti postavljen navrh membrane prateći smjer preklapanja. Ovim se otklanja mogućnost propadanja vlažnog betona na poleđinu membrane   i narušavanja kontinuiteta nepropustljivosti sloja.

Gdje se konstrukcioni spojevi rade iznad membrane, tu treba zaštiti membranu od preranog vlaženja postavljanjem prikladnog prekrivača preko membrane Bentofix® BFG 5000. Taj prekrivač treba biti otporan na vremenske utjecaje i treba štiti membranu od slučajnog mehaničkog oštećenja. Promet vozila i pješaka sa gradilišta treba biti zabranjen po ovako zaštićenoj membrani. Ako se nastavlja postavljanje membrane na prethodno uređenom prostoru za instalaciju onda treba posvetiti posebnu pažnju stvaranju jednakih uvjeta za preklapanje (kako je to prethodno navedeno) s obzirom na čistoću proizvoda.  

Da bi se postiglo najefikasnije brtvljenje preporučljivo je da se bentonit čuva na suvom sve dok se nalije svježi beton. Ovim se obezbjeđuje da kada se bentonit ovlaži i počne bubriti, onda težina sloja svježeg betona tlači (pritiska) sloj bentonita koji bubri i time povećava pritisak na nepromočivi sloj koji tada bolje brtvi.

...Instalacija uz prisustvo oplate 

Na mjestima gdje se prelazi sa horizontalne na vertikalnu površinu, kao što je zid, prekrivač Bentofix® BFG 5000 se postavlja horizontalno ispod temeljne ploče, a onda se jednostavno okrene za 90º i čavlima se pričvrsti za stranu oplate. Ako se koriste čavli sa ravnom glavom onda je važno da se odsjeku glave čavlala (po zakivanju, a prije nalivanja betonskog elementa). Ovo je potrebno napraviti da bi se mogli skinuti čavli, bilo zajedno sa oplatom ili sa jedne strane oplate nakon završetka gradnje bez oštećenja sloja za brtvljenje. Čavle treba koristiti samo na preklopljenom dijelu membrane i to na razmaku od 25 cm do 30 cm. Time se obezbjeđuje da, kada bentonit bubri, on zatvori rupe kroz koje su prošli čavli kroz dupli sloj membrane. 

Vrlo je značajno da se membrana sigurno preklopi radi bolje vodonepropusnosti (brtvljenja). Ponekad, zbog geometrije građevine – objekta – može biti potrebno da se ispuni prostor sa prirodnom sodom bentonita u suhom stanju ili pomiješan sa vodom u slijedećem omjeru: približno 4 dijela vode na 1 dio praha bentonita. 

...Brtvljenje temeljnih šipova

Prostor oko temeljnih šipova koje treba zabrtviti mora biti potpuno čist i slobodan od bilo kakvih otpadaka. Površina oko šipova prekrije se bentonitnom sodom (4), a prethodno pripremljeni panel Bentofix®-a spusti se preko šipova koji vire ili se postavi uz njih. U nekim slučajevima može se primjeniti tekuća masa od praha bentonita (10).

Značajno je provjeriti da li je preostao neki prostor oko šipova koji nije zabrtvljen. Preko paste (tekuće mase) od bentonita treba postaviti neki komad mikro prekrivača ili točno pripremljen komad membrane (učvršćen čavlima za donji sloj) radi zaštite sloja sode bentonita u suhom stanju (4) od mogućeg odnošenja pri nasipanju svježeg betona.

Prah bentonita (isporučuje se u vrećama od po 30 kg) se miješa sa vodom u približnom omjeru od 4 dijela vode i 1 dijela bentonita. Tako se suhi prah bentonita pretvara u meku glatku (kao gel) masu sa kojom se lakše rukuje i modelira prema potrebi za popravkama i naknadnim brtvljenjem.

...Instalacija na vertikalnim zidovima

Instalaciju Bentofix®-a BFG 5000 na vertikalne zidove treba obavljati sa mikro prekrivačima 1,20 m x 2,42 m posebno proizvedenim za ovu namjenu, ili sa mini prekrivačima 2,42 m x 15 m. Pri postavljanju Bentofix®-a BFG 5000 treba:

  • slijediti završeni zid od armiranog betona,

  • pričvrstiti ga čavlima za lice zida, a čavli trebaju imati meke podloške za učvršćenje,

  • treba se uvjeriti da je impregnirani geotekstil sa prirodnom sodom bentonita postavljen prema strani zida koja gleda prema zemlji.

  • Prekrivači se moraju preklapati po 10  cm i na svakih 25 cm do 30 cm čavlima biti pričvršćeni za zid od armiranog betona duž čitavog preklopa – do gornjeg ruba.

Nije potrebno čavlima pričvršćivati preostali dio svakog prekrivača. Spajanje čavlima je dozvoljeno. Preklopi na vertikalnim prekrivačima moraju biti ravni i bez nabora jer se time obezbjeđuje direktan kontakt sa betonom i sa zemljom. Preklapanje membrane mora biti najmanje 35 cm pa se ovaj dio mora čvrsto zakovati čavlima. Ako je potrebno, može se iskoristiti dodatna traka membrane široka 40 cm. Ova traka se može postaviti direktno preko konstrukcionog spoja, da se pruža paralelno sa njim tako da se zone preklapanja prekrivača na spoju dobro zabrtve. Svaki preklop prekrivača treba postaviti u obliku crijepova. Gornji prekrivač se preklapa  preko donjeg. Time se spriječava prodiranje zemlje u zone preklapanja pri zadnjoj ispuni zida zemljom. Zemlja za zadnju ispunu mora biti bez oštrih predmeta ili onih koji vire iz zemlje, pošto oni mogu oštetiti membranu pri sabijanju zemlje da bi se dobio što bolji kontakt zemlje sa membranom (strukturom). Da bi se spriječilo zemlju i druge predmete da oštete instalirane prekrivače može se posataviti 10 cm do 15 cm dugačka drvena obloga koja se može pričvrstiti na Bentofix® BFG 5000 pomoću čavala na 20 cm do 30 cm ispod maksimalne visine brtvljenja po vertikali.

...Izrada horizontalnog spoja za širenje (diletacija)

Spoj za širenje (ekspanziju) mora biti zabrtvljen sa prikladnom vodenom šipkom (8) od plastike – PVC – izlivene u armiranom betonu ili u nekom drugom odobrenom sustavu. Ispod osnovne ploče, gdje se spajaju krajevi plastike, potrebno je postaviti dvostruki sloj prekrivača Bentofix®  BFG 5000. 

Gornji sloj dužine od 1,0 m do 1,2 m, ima oblik grčkog slova omega i pruža se u spoj za širenje (5). 

Spoj za širenje mora biti napunjen sa jednom ili dvije trake membrane da bi se spriječilo ulaženje vode u unutrašnjost spoja za širenje (6). 

Trake membrane su pričvršćene čavlima na prethodno izliveni dio betona. 

Gornje brtvljenje spoja za širenje je obavljeno polistirenom (9). 

Ako je moguće, onda se napravi pasta od bentonita, u omjeru od približno 4 dijela vode i 1 dijela sode bentonita u prahu (koji se isporučuje u vrećama od po 30 kg svaka), koja se koristi u praznini spoja za širenje. 

...Granična šipka

Da bi se spriječilo moguće upadanje zemlje ili drugog materijala, između rubova prekrivača Bentofix®  BFG 5000 i objekta od armiranog betona, može se ugraditi prekrivački element za zaštitu. Ovaj element treba biti pričvršćen za objekt malo ispod (10 cm do 15 cm) njegovog vrha i oko čitavog objekta. Normalno se za ovu svrh koriste nerazgradljive ploče ili šipke. 

Brtvljenje spojeva za širenje u vertikalnim zidovima

Diletacija (spoj za širenje) mora biti zabrtvljen sa odgovarajućom vodenom šipkom izrađenom od plastike  - PVC – livenjem u armiranom betonu ili u drugom odobrenom sustavu. Na vanjskoj strani zida potrebno je postaviti dvostruki prekrivač Bentofix®  BFG 5000. 

Unutranji sloj je dug od 1,0  do 1,20 m, ima oblik grčkog slova omega i pruža se u spoj za širenje. 

Diletacija mora biti ispunjena sa jednim ili sa dva sloja trake od membrane ili sa pastom od bentonita da bi se spriječilo ulaženje vode u unutrašnjost spoja za širenje (diletacije). 

Trake membrane su pričvršćene čavlima za dio betonskog zida. 

Unutrarnje brtvljenje diletacije se obavlja polistirenom. 

Ako je moguće, onda se napravi pasta od bentonita, u omjeru od približno 4 dijela vode i 1 dio praha sode bentonita (koji se isporučuje u vrećama od po 30 kg svaka), i ona se koristi u šupljini same diletacije. 

Nakon instalacije  Bentofix®-a  BFG 5000 u spoju za širenje (diletaciji), mora se ponovo ispuniti praznina pored zida. Zemlja kojom se vrši to ispunjavanje, mora biti bez oštrih predmeta ili onih koji vire iz zemlje jer oni mogu oštetiti prekrivač, a zemlja mora biti što je moguće više sabijena. 

...Brtvljenje vertikalnih zidova u prisutnosti struktura za potporu

Brtvljenje zidova od armiranog betona u prisutnosti strukture za porporu zahtijeva primjenu procedure koja se izvršava obratno od konvencialnog brtvljenja vertikalnih zidova u odnosu na zemlju. 

Prije nego što se zid sagradi potrebno je učvrstiti Bentofix®  BFG 5000 direktno na strukturu za potporu. Netkani geotekstil nasut prahom sode bentonita, mora se instalirati prema strani svježeg betona. 

Bentofix®  BFG 5000 se sam lako podešava prema neravninama strukture za potporu zbog svoje fleksibilnosti i čvrstoće ojačanih vlakana. No ipak bi bilo korisno izraditi što je moguće što ravnije tlo ispod strukture za potporu. 

Pričvršćivanje preklopa se vrši čavlima na svakih 25 do 30 cm. Značajno je da se prekrivači instaliraju na isti način i da imaju dobar kontakt na mjestima preklapanja.

...Bentostrip za zaustavljanje vode

Bentostrip je trakasti spoj za zaustavljanje vode koji se koristi za brtvljenje radnih spojeva i sastoji se od 75% prirodne sode bentonita i 25% gume. Pri kontaktu  sa vodom Bentostrip se širi više od 400% obezbjeđujući time vodonepropusnost (brtvljenje). Zbog njegovog sastava guma/bentonit Bentostrip je fleksibilan čak i na temperaturi od -15ºC. Bentostrip je otporan na kemikalije koje su  sadržane u  svježem betononu. Bentostrip je testiran u laboratoriju za istraživanje betona Magnel na sveučilištu  Ghent i o tome je izdata svjedodžba (certifikat) COPRO. 

Instalacija

Bentostrip se postavlja u sredinu konstrukcionog spoja i učvršćuje se na svakih 30 do 40 cm čeličnim čavlima. Bentostrip se može zaštititi sa metalom učvršćenim profilom «BENTONET» protiv oštećenja novim izljevanjem betona preko njega ili ojačanjem trakom kada se instalira vertikalno. Bentostrip se primjenjuje na suhoj i ravnoj površini. Na neravne površine Bentostrip se može ljepilom zalijepiti. Potreban je betonski pokrivač najmanje debeo 75 mm. Krajevi Bentostrip-a se mogu spojiti posebnim alatom. 

Proizvodnja i tehničke osobine

Bentostrip dolazi u promet kao pravokutna traka duga 10 m isporučena u roli. U kutiji ima 4 role. Dimenzije presjeka trakastog spoja su 25 mm x 19 mm. Zaštitne trake su prethodno izbušene i isporučuju se u dužinama po 1 m. 

Tekst specifikacije

Isporuka i instalacija trake za hidro-ekspanzione spojeve, koje same brtve spojeve za zaustavljanje vode, sastoje se od 75% prirodne sode bentonita i 25% gume posebne kvalitete, prikladne su za brtvljenje horizontalnih i vertikalnih betonskih radnih spojeva, i time do izražaja dolaze njihove najbolje hidrauličke osobine. Spojna traka mora biti postavljena u sredini objekta (strukture) i mora biti instalirana na udaljenosti većoj od 75 mm od vanjskog ruba zida i to na homogenoj i ravnoj površini.

 
Referentni objekti:

Hotel 'Lav' - Split
Poslovno-stambeni kompleks u Heinzlovoj - Zagreb
Teh. stanica na Dragovodama - Split
Sportska dvorana - OŠ. Trstenik
itd...

> Priručnik za izgradnju vodonepropusnog objekta upotrbom bentonita - BENTOFIX

 

Presjek Bentofix®-a BFG 5000

Firma Naue Fasertechnik je 1987.g. razvila proizvod Bentofix®, - geosintetički glineni prekrivač (GCL)

Na slici:
  1. Prirodni prah sode bentonita 4200 g/m2
  2. Netkani geotekstil 300 g/m2 impregriran sa bentonitom (800 g/m2)
  3. Tkani geotekstil (200 g/m2)
 

Grafički prikaz preklapanja  Bentofix®-a BFG 5000

 
 

Proces proizvodnje Bentofix®-a

 
 

Struktura Bentofix®-a BFG 5000

1.      Prirodni prah sode bentonita je stavljen u gornji netkani geotekstil. Ovo punjenje preko čitavog prostora omogućava masi bentonita da uspostavi blizak kontakt sa strukturom koju treba zabrtviti. To je jedinstven i neprekinut sloj sa bentonitom obuhvaćenim gornjim i donjim geotekstilom. 

2.      Gornji netkani geotekstil je izrađen od polipropilena.

3.      Donji tkani geotekstil je izrađen od polipropilena. Ovaj geotekstil je učvrščujući sloj za iglama izbušena vlakna i daje značajne mehaničke osobine čitavom proizvodu.

4.      Jezgra je izrađena od prirodne sode bentonita.

5.      Srednji sloj bentonita se drži na položaju gustoćom vlakana, nakon bušenja iglama, kojih ima 2 do 3 milijuna na m2. Vlakna se drže čvrsto od netkanog ka tkanom geotekstilu i formiraju sustav sendviča sa bentonitom u sredini.

 

Brtvljenje temeljnih ploča od armiranog betona

  1. Kompaktni sloj zemlje ispod površine i za poravnavanje tla.

  2. Sloj od mršavog betona, debljina varira od 4 do 6 cm, a kao alternativa može poslužiti sloj pijeska ili šljunka.

  3. Bentofix® BFG 5000

  4. Zaštitni sloj od mršavog betona, debljina varira od 4 do 6 cm, koristi se za promet na gradilištu.

  5. Temeljna ploča od armiranog betona.
 

Instalacija uz prisustvo oplate

  1. Kompaktni sloj zemlje ispod površine i za poravnjavanje tla

  2. Sloj od mršavog betona, debljina varira od 4 do 6 cm, a kao alternativa može poslužiti svrsi sloj pijeska ili šljunka.

  3. Soda bentonita ili odobrena zamjena za ispunu.
  4. Bentofix® BFG 5000
  5. Opcionalni betonski sloj za zaštitu
  6. Oplata
  7. Temeljna ploča od armiranog betona
  8. Čavli
 

 Brtvljenje temeljnih šipova

1.      Zemlja
2.      Opcionalni sloj od mršavog betona sa funkcijom da poravna površinu na koju se postavlja Bentofix® BFG 5000
3.      Bentofix® BFG 5000
4.      Soda bentonita prije bubrenja se postavlja oko šipa
5.      Opcionalni sloj betona za zaštitu
6.      Pokrivač šipa armiranog betona
7.      Željezo za armiranje npr. spojnog zida

8.      Sloj Bentostrip-a za zaustavljanje vode

9.      Zid od armiranog betona
 

Brtvljenje temeljnih šipova

1.      Zemlja
2.      Opcionalni sloj od mršavog betona sa funkcijom da poravna površinu na koju se postavlja Bentofix® BFG 5000
3.      Bentofix® BFG 5000
5.      Opcionalni sloj betona za zaštitu
6.      Pokrivač šipa armiranog betona
7.      Željezo za armiranje npr. spojnog zida
8.      Sloj Bentostrip-a za zaustavljanje vode
9.      Zid od armiranog betona

10.    Vodonepropusna tekuća masa od bentonita

 

 

Instalacija na vertikalnim zidovima

1.      Kompaktni sloj zemlje ispod površine i za poravnavanje tla

2.      Opcionalni sloj od mršavog betona, debljina varira od 4 do 6 cm, a kao alternativa mršavom betonu može se primjeniti sloj pijeska ili šljunka.

3.      Bentofix® BFG 5000
4.      Opcionalni betonski sloj za zaštitu, za raspodjelu opterećenja i za držanje armature na odabranoj debljini (koja varira od 4 cm do 6 cm), koristi se za olakšavanje prometa na gradilištu.
5.      osnova od armiranog betona
6.      Sloj Bentostrip-a za zaustavljanje vode
7.      Vertikalni zid
 

 

Izrada horizontalnog spoja za širenje (diletacija)

1.      Zemlja
2.      Opcionalni sloj mršavog betona na kojeg se polaže Bentofix® BFG 5000
3.      Dvostruki sloj Bentofix®-a  BFG 5000
4.      Opcionalni sloj betona za zaštitu Bentofix®-a  BFG 5000
5.      Bentofix®  BFG 5000 koji je postavljen i viri (strši) u prostor spoja za širenje
6.      Traka Bentofix®-a  BFG 5000
7.      Osnovna ploča /temeljna ploča
8.      Vodna šipka
9.      Polistiren
 

 

Granična šipka

1.      Zemlja
2.      Materijal za drenažu
3.      Bentofix®  BFG 5000
4.      Betonski zid
5.      Čavli
6.      Granična šipka
 

 

Brtvljenje spojeva za širenje u vertikalnim zidovima

1.      Vertikalni zid od armiranog betona
2.      Ispuna od polistirena
3.      Prvi prekrivač Bentofix®  BFG 5000
4.      Drugi prekrivač Bentofix®  BFG 5000
5.      Ispuna sa prethodno ovlaženim prahom sode bentonita
6.      Vodena šipka
 

Brtvljenje vertikalnih zidova u prisutnosti struktura za potporu

1.      Opcionalni sloj mršavog betona
2.      Bentofix®  BFG 5000
3.      Opcionalni betonski sloj za zaštitu
4.      Temeljna ploča od armiranog betona
5.      Sloj Bentostrip-a za zaustavljanje vode
6.      Betonski zid

7.      Struktura za potporu

8.      Zemlja
 

Bentostrip za zaustavljanje vode

1.      Zemlja
2.      Opcionalni sloj mršavog betona
3.      Bentofix®  BFG 5000
4.      Betonski zid
5.      Ulaz

6.      Bentostrip za zaustavljanje vode