GT-TRADE d.o.o.  
  Graditeljstvo • Trgovina • Export-Import  
 

Posljednja promjena: 08. svibanj 2009

 
     
  Aplikacije  
   
   
> GT-TRADE

>

Proizvodi
>

Funkcije

>

Aplikacije

  > Izgradnja deponija
 
  > Prekrivanje baze deponije
  > Prekrivke deponija
  > Ponovni razvoj kontaminiranih podrucja
  > Osiguravanje kvalitete i kontrola
  > Proizvodi kod gradnje deponija
  > Primjeri upotrebe geosintetika za prekrivanje deponija
  > Priručnik za izgradnju vodonepropusnog objekta upotrbom bentonita     
  > Pokrivanje kosine deponije (zemljanog nasipa)  GCLom     
> Tehnički podaci
> Povijest
> Info
> Reference
> Novosti
   
   
     > Tehnika gradnje deponija
  > Prekrivke deponija

 

Prekrivanje osnove (baze) deponije I Prekrivke deponija I Ponovni razvoj kontaminiranih podrucja I Osiguravanje kvalitete i kontrola I Proizvodi kod gradnje deponija I

 

PREKRIVKE DEPONIJA (Prekrivanje tijela odlagališta) 

Prekrivanje odlagališta je određeno propisima (koje su u SAD-u i EU propisane od Agencija za zaštitu okoline - EPA), kojim su definirani poprečni presjeci sustava za prekrivanje opasnih i komunalnih (bezopasnih) odlagališta otpada. Ovi sustavi su predviđeni da se okolina zaštiti od nepoželjnog dijelovanja otpada i da se omogući oslobađanje plinova iz odlagališta.

Tehnički ekvivalentna (odgovarajuća) rješenja po cijeni i sposobnostima mogu se dobiti sa potpunim geosintetičkim rješenjima iz tvrtke Naue (koju na području RH zastupa tvrtka GT-TRADE u distribuciji, logistici i inženjerskim rješenjima).

Brtvljenje

BENTOFIX® (GCL-  iglama izbušeni geosintetički glineni proizvod) koji prenosi višesmjerne sile smicanja može zamijeniti teško izvodiv sloj kompaktne gline (CCL), kako u bezopasnim tako i u opasnim sustavima pokrivanja odlagališta. Zahvaljujući njegovim izvanrednim svojstvima pri prenošenju smicanja u više smjerova, BENTOFIX®  (GCL-  iglama izbušeni geosintetički glineni proizvod) zadržava svoje sposobnosti brtvljenja pod velikim izduženjima i pod različitim uvjetima izvedbe slojeva sustava prekrivanja odlagališta. Strmina nasipa može iznositi 2,5h:1v ako se primjeni iglama izbušeni netkani BENTOFIX® kao nosivi i pokrivački element.

Fizički zahtjevi i kemijska otpornost geomembrana za izgradnju prekrivki deponija su usporedivi sa onima koji su potrebni u postavi baze odlagališta. CARBOFOL®-a HDPE geomembrane su uspješno provjerene na otpornost prema mnogim kemijskim utjecajima iz okoline i prikladne su za izgradnju sustava za brtvljenje u oblasti pokrivanja odlagališta.

Strukturirane ili teksturirane (npr.hrapave) geomembrane od CARBOFOL®-a se koriste za povećavanje prijenosa sile smicanja između susjednih komponenti pod povoljnijim uvjetima za obezbjeđivanje dugotrajne stabilnosti.

  SLOJEVI:
 

7. Sloj za poravnavanje

  8. Drenaža sa Secudran-om
  9. Brtvljenje sa Bentofix-om
  10.Brtvljenje sa Carbofol-om
  11.Drenaža sa Secudran-om
  12.Ojačavanje sa Secugrid-om
  13.Gornji sloj zemlje

 

...Zaštita

Geomembrane moraju biti zaštićene protiv mehaničkih oštećenja materijala koji se postavlja iznad njih ili bilo kojeg izvora oštećenja ispod geomembrane. 

Kada se koristi mineralni drenažni sloj za odvodnju oborinskih voda onda se često postavlja mehanički savijen, netkani SECUTEX® PP umjesto zaštitnog sloja od pijeska. Da bi se izbjegle značajne deformacije geomembrane u procesu postavljanja i da bi se obezbjedila dugotrajna zaštita preporučljivo je koristiti netkani geotekstil od SECUTEX®-a koji ima masu veću od 800 g/m2

Kada se sa geomembranom CARBOFOL® u kombinaciji koristi SECUDRAN®, tada SECUDRAN® osim što ima funkcije filtriranja i drenaže, ima funkciju zaštitnog sloja za geomembranu. SECUDRAN® - sustav za zaštitu i drenažu  također sprječava deformiranje CARBOFOL® geomembrane. 

...Drenaža

U oblasti prekrivanja deponija, sustav za odvodnjavanje (drenažu) SECUDRAN® može efikasno prenijeti i usmjeriti oborinske vode (kiša) ka kolektoru ili točki za odvodnjavanje. Ispravan sustav za odvodnjavanje smanjuje na minimum stajaće vode na elementu za brtvljenje čime se povećava efikasnost sloja i povećava stabilnost sustava za pokrivanje odlagališta.

Sustav za odvodnjavanje sa geosintetikom SECUDRAN®, sastoji se od 3 posebna sloja izrađena od slijedećih dijelova:

  1. filter netkani – štiti drenažni sloj od blokiranja (zagušivanja vodom),
  2. sloj za drenažu (odvodnjavanje) prenosi vodu do kolektora,
  3. netkani sloj za filtriranje i zaštitu – služi kao sloj za filtriranje ili kao odvajački sloj prema mineralnim dijelovima ili kao zaštita geomembrane.

Spajanje ova tri sloja u jedan obezbjeđuje jednoliki prijenos sile smicanja unutar sustava drenaže (odvodnje). Zbog tog jednolikog spajanja SECUDRAN® je isto tako prikladan za korištenje u oblaganju kosih dijelova deponije. Stabilna struktura jezgre sloja obezbjeđuje dugotrajnu sposobnosti drenaže pomoću SECUDRAN®-a.

SECUDRAN® se može također koristiti za ventiliranje plinova i za zaštitu sloja ispod obloge u sustavu pokrivanja deponije.

...Filtriranje i odvajanje

SECUTEX® je iglama izbušen netkani geotekstil, i postavljen tako da spriječava prolazak čestica zemlje iz sloja za vegetaciju u sloj za dreniranje. Zahtjevi prema sloju za filtriranje i odvajanje zavise od preporuka radne grupe za getehniku odlagališta i kontaminacije tla. Iznad svega, dugotrajna sposobnost propuštanja sloja od geotekstilnog filtera mora obezbjediti sigurnu zaštitu od pritiska izgrađenih dijelova iznad sloja za odvodnjavanje i time uskladiti sustav stabilnosti. 

Sa hidrauličkim i mehaničkim osobinama filtera, definiranim u Vodiču Saveza za istraživanje puteva i prometa (FGSV-Njemačka), i korištenjem geotekstila klase 3 (i veće) po robusnosti (izdržljivosti) obezbjeđuje se dugotrajna efikasnost i učinkovitost geotekstilnih filtera.

...Ojačavanje

SECUGRID® je geomreža ravnih traka (monolitnih, izvlačenjem dobivenih) zavarenih na njihovim spojevima. Ona može podnijeti veliko opterećenje pri instalaciji ili izdržati velike sile kada je dozvoljeno malo deformiranje mreže. Na velikim strminama ili dugim kosinama SECUGRID® geomreže se mogu koristiti za povećanje stabilnosti slojeva zemlje ili čitavog sustava oblaganja nasipa. SECUGRID® geomreže se mogu koristiti pri izgradnji zaštitnih zidova na velikim strminama i kosinama.

...Prekrivanje za vrijeme korištenja deponije

Privremeni prekrivači, koji su postavljeni pri korištenju deponije, mogu smanjiti padavine (taloženje,odronjavanje) ili smanjiti emitiranje plinova na minimum kada se primjene prije konačnog ili privremenog brtvljenja. Geomembrane CARBFOL® HDPE debljine 1,5 mm su idealne za ovu svrhu. One pokazuju vanredna kemijska svojstva i otpornost na ultra-ljubičasto zračenje i mogu podnijeti teške vremenske uvjete u ovim prostorima. 

...Zaključak

Kompletna rješenja pomoću geosintetskog materijala iz programa tvrtke GT-TRADE (generalni zastupnik njemačke tvrtke NAUE) mogu se iskoristiti na gradilištu radi zadovoljavanja specihičnih zahtjeva Vašeg projekta. To su geosintetski proizvodi najviših standarda kvalitete. Ti proizvodi su odobreni  državnim propisima Vlade Savezne Republike Njemačke i raspoloživi su za postavljanje u jednostrukim slojevima i kombiniranom sustavu čineći time sustav za prekrivanje odlagališta otpada.

CARBOFOL® geomembrane i BENTOFIX® geosintetički glineni sloj za prekrivanje u kombinaciji sa: SECUDRAN® sustavom za odvodnjavanje, SECUGRID® mrežama i SECUTEX® zaštitnim slojevima omogućavaju vrlo kvalitetna rješenja po prihvatljivim cijenama za većinu zahtjeva.

 

 

 

Prekrivanje osnove (baze) deponije I Prekrivke deponija I Ponovni razvoj kontaminiranih podrucja I Osiguravanje kvalitete i kontrola I Proizvodi kod gradnje deponija I  

> Prekrivke deponija

Postavljanje zaštitnog sloja od SECUTEX®-a (deponija Nuremberg, Njemačka)

Kompozitni sloj sa BENTOFIX®-om na deponiji (deponija Bamberg, Njemačka)

Ojačanje SECUGRID®-om iznad geomembrane CARBOFOL® i zaštitnog sloja SECUTEX®-a

 

SECUDRAN® postavljen iznad BENTOFIX®-a GCL  (deponija Halle, Njemačka)

 

SECUDRAN® postavljen iznad BENTOFIX®-a GCL  (deponija V.Gorica, Hrvatska)

 

PRESJECI - DETALJI

Direktive EU za bezopasna (komunalna) odlagališta:

 - Gornji sloj zemlje (veći od 1m)
 - Sloj za drenažu (veći od 50 cm)
 - Nepropusni sloj minerala

 - Kontrola plinova

 - Otpad
 

**Direktive EU za bezopasna (komunalna) odlagališta (praktično stanje):

 - Gornji sloj zemlje (veći od 1m)
 - Geotekstil za filtriranje SECUTEX® 301  GRK-5
 - Sloj za drenažu (veći od 50 cm)
 - Geotekstil za odvajanje  SECUTEX® 251 GRK 4
 - Nepropusni sloj minerala
 - Geotekstil za filtriranje SECUTEX® 301  GRK-5

 - Sloj za poravnjavanje

 - Otpad
 

***Kompletno rješenje tvrtke G.T.TRADE za izvedbu prekrivke odlagališta primjenom geosintetskog materijala:

 - Gornji sloj zemlje (veći od 1m)
 - SECUDRAN® R201 WD 601 R201 sustav za odvodnjavanje
 - BENTOFIX® (GCL)
 - SECUDRAN® R201 WD 601 R201 sustav za odvođenje plinova

 - Sloj za poravnjavanje

 - Otpad
 

PRESJECI - DETALJI

Direktive US-EPA  za prekrivanje bezopasnih odlagališta:

 - Gornji sloj zemlje (> 15 cm)
 - Geomembrana HDPE 1,5mm
 - Kompaktni sloj  sa ilovačom (45 cm) < 1•10-7 (m/s)

 - Ventiliranje plinova

 - Otpad
 

**Direktive US-EPA  za  bezopasna odlagališta  (praktično stanje):

 - Gornji sloj zemlje (> 50 cm)
 - SECUTEX® 301 GRK 5 geotekstil za filtriranje
 - Sloj za drenažu (30 cm)
 - SECUTEX® geotekstil za zaštitu (veći od 800 g/m2)
 - Geomembrana CARBOFOL® HDPE 1,5mm
 - Kompaktni sloj sa ilovačom < 1•10-7  m/s
 - SECUTEX® 251 GRK 4 filter geotekstilni
 - Ventiliranje plinova

 - Sloj za poravnjavanje

 - Otpad
 

***Kompletno rješenje tvrtke G.T.TRADE za izvedbu prekrivke odlagališta primjenom geosintetskog materijala:

 - Gornji sloj zemlje (> 60 cm)
 - SECUDRAN® R201 WD 601 R201 sustav za odvodnjavanje
 - CARBOFOL®  HDPE geomembrana 1,5 mm
 - BENTOFIX® (GCL)
 - SECUDRAN® R201 WD 601 R201 sustav za odvođenje plinova

 - Sloj za poravnjavanje

 - Otpad