GT-TRADE d.o.o.  
  Graditeljstvo • Trgovina • Export-Import  
 

Posljednja promjena: 08. svibanj 2009

 
     
  Aplikacije  
   
   
> GT-TRADE

>

Proizvodi
>

Funkcije

>

Aplikacije

  > Izgradnja deponija
 
  > Prekrivanje baze deponije
  > Prekrivke deponija
  > Ponovni razvoj kontaminiranih podrucja
  > Osiguravanje kvalitete i kontrola
  > Proizvodi kod gradnje deponija
  > Primjeri upotrebe geosintetika za prekrivanje deponija
  > Priručnik za izgradnju vodonepropusnog objekta upotrbom bentonita     
  > Pokrivanje kosine deponije (zemljanog nasipa)  GCLom     
> Tehnički podaci
> Povijest
> Info
> Reference
> Novosti
   
   
     > Tehnika gradnje deponija
  > Prekrivanje osnove (baze) deponije

 

Prekrivanje osnove (baze) deponije I Prekrivke deponija I Ponovni razvoj kontaminiranih podrucja I Osiguravanje kvalitete i kontrola I Proizvodi kod gradnje deponija I

 

PREKRIVANJE OSNOVE (BAZE) DEPONIJA

Agencija za zaštitu okoline (u SAD) EPA i  EU su izdali propise o gradnji odlagališta otpada i u njima su opisali uobičajene presjeke odlagališta za opasni i bezopasni otpad. Sa kompletnim geosintetičkim rješenjima koje nudi tvrtka GT-TRADE (generalni zastupnik tvrtke Naue) mogu se lako ispuniti svi zahtjevi u tim propisima, a osobine odlagališta mogu biti značajno poboljšane. 

...Brtvljenje 

Brtveljnje baze (podloge) odlagališta je predviđeno radi spriječavanja istjecanja tekućina i kontaminacije tla ispod odlagališta (otpada). Ispravno konstruirani sustav brtvljenja baze odlagališta omogućava kontrolu skupljanja i odvođenja kontaminiranih tekućina do mjesta obrade.

U predjelima gdje lokalno zemljište nije prikladno za gradnju prirodnih hidrauličkih barijera mogu se koristiti geosintetički glineni pokrivači GCL-i (kao što je BENTOFIX®) radi zaštite hidrogeoloških izvora uspostavljanjem prepreke (barijere) prema potencijalnom riziku za okolinu. Tipični prekrivač od kompaktnog sloja gline CCL koji se postavlja na bazu odlagališta je težak za ugradnju i skup. U mnogim slučajevima ti prekrivači (CCL) su ovisni uvjetima ugradnje, što može biti uzrok isušivanja i stvaranja pukotina kroz koje kao posljedica navedenog istječe kontaminirana tekućina iz odlagališta (tragom kojeg je ona sama formirala). BENTOFIX® (GCL) može zamijeniti ili povećati mogućnosti tipičnog kompaktnog pokrivača od gline (CCL) u većini slučajeva odnosno projekata tako da se smanje na najmanju moguću mjeru efekti isušivanja. Kad je postavljen pokrivač (BENTOFIX®) GCL-a, tada se on brzo vlaži postojećom vlagom u zemlji i na taj način predstvalja nisko (slabo) propusnu barijeru. Brza i laka ugradnja pokrivača BENTOFIX®-a donosi uštedu (smanjujući cijenu i vrijeme ugradnje) u usporedbi sa skupom i dugotrajnom izradom kompaktnog glinenog pokrivača (CCL).

Kada se koristi u kombinaciji sa geomembranama CARBOFOL® HDPE onda BENTOFIX® GCL može postići bolje hidrauličke sposobnosti u direktnom kontaktu sa fluidima, a u slučaju proboja, može zbog moći bubrenja smanjuje na najmanju moguću mjeru procjeđivanje sporednih tokova. Sustav kompozitnih pokrivača u koji su ugrađeni CARBOFOL® i BENTOFIX® kao nezavisni elementi za brtvljenje, je ekstremno učinkovit kada obuhvaća suprotne zagađivače.

Pošto su geosintetički slojevi za prekrivanje (BENTOFIX®) iglama izbušeni po čitavoj svojoj površini, onda su oni sposobni da prenose sile smicanja na pokosima i na bazi odlagališta.  Elementi BENTOFIX®-a su proizvedeni sa mehaničkim spojem netkanog geotekstila na obje vanjske površine pa mogu imati velike kuteve unutarnjeg trenja i veliku čvrstoću na smicanje.

Kada se konstruira baza (brtveni sustav) odlagališta za komunalni ili opasan otpad, onda se geomembrane CARBOFOL® HDPE mogu koristiti za zaštitu i brtvljenje sloja zemlje ispod površine odlagališta, od propuštanja potencijalnih zagađivača.  

Geomembrane CARBOFOL® HDPE, glatke površine i debele 2 mm se dobro prilagođavaju prekrivanju baze odlagališta, dobro brtve na kosinama do 9h:1v. Navedene geomembrane  proizvode se u raznim strukturiranim verzijama za zahtjevnije uvjete (npr.kosine). Tako se strukturirane (hrapave) HDPE-geomembrane Carbofol koriste za primjenu na raznim kosinama i za razna opterećenja.

Treba izvršiti specifične analize pri projektiranju, uključujući  i direktnu provjeru sila smicanja da bi se potvrdili proračuni stabilnosti brtvenog sistema na kosinama. U procesu proizvodnje, površinska struktura i tekstura se dodaju direktno na gipki sloj geomembrane CARBOFOL® HDPE, te se tim postupkom stvara homogena struktura geomembrane, izrađena od jednog materijala, te se poboljšavaju karakteristike proizvoda kao što je čvrstoća na smicanje.

  SLOJEVI:
 

1. Posteljica

  2. Brtvljenjem sa Bentofix-om
  3. Brtvljenje sa Carbofol-om
  4. Zaštita sa Secutex-om
  5. Sustav za skupljanje lužine
  6. Otpad

 

...Zaštita

Oštećenja i deformacije geomembrane u procesu ugradnje i za vrijeme kasnijeg korištenja ograničena su kvalitetom upotrebljenog zaštitnog geotekstila. Kada je pravilno odabran SECUTEX®  (iglama izbušen netkani polipropilenski PP geotekstil)  tada je on sposoban spriječiti bušenje (probijanje) geomembrana CARBOFOL® po najzahtjevnijim uvjetima.

Zavisno od prirode sloja prekrivača kod odlagališta, veličine zrna i oblika sloja za drenažu, mogu se koristiti različiti sustavi zaštite (npr.: geotekstil, fini šljunak).

Pod pretpostavkom:

  • da je posteljica nasipa kompaktna,
  • da je sloj prekrivača od prirodne gline kompaktan (CCL) ili da je primjenjen BENTOFIX® (GCL),
  • da je debljina geomembrane 2 mm i
  • da je sloj kolektora procjednih voda debeo od 30 do 50 cm i da je sastavljen od zrna veličine 8 mm do 32 mm;

onda se može koristiti slijedeća tabela za određivanje mase po jedinici površine za zaštitni sloj od  geotekstila - SECUTEX®-a: 

Visina otpada

Masa po jedinici površine SECUTEX®-a

15 m

  800 g/m2

25 m

1,200 g/m2

35 m

2,000 g/m2

50 m

3,000 g/m2

Preporuča se testiranje netkanog geotekstila na zaštitu od probijanja (slično kao cilindar test – DIN EN 13719) sa materijalom specifičnim za to gradilište i to po protokolu kojeg je odredio projektant. 

...Ojačavanje 

Dugotrajna stabilnost brtvenog sistema u bazi odlagališta otpada može se ostvariti pomoću geomreže SECUGRID®, bilo da se koristi samo geomreža ili u kombinaciji sa drugim geosintetičkim materijalima. Kada se koristi sa geomembranom, SECUGRID® proizvodi za ojačavanje podloge, mogu podržati sile koje djeluju na donjem dijelu pokosa, a geomembranu CARBOFOL®   zaštititi od potencijalno štetnih pritisaka.

Malo izduženje u početku i prirodno povezivanje SECUGRID®-a  sa mineralnim slojevima za drenažu obezbjeđuje direktan prijenos pritisaka i spriječava deformiranje pri ugrađivanju. Ravni i monolitni elementi (trake) SECUGRID®-mreža  određuju sigurnost strukture pod svim normalnim opterećenjima pri ugradnji. 

...Zaključak

Obnova ili popravak izvedenog brtvenog sistema baze odlagališta otpada je tehnički težak i skup posao. Zbog toga prilikom projektiranja treba izabrati brtveni sistem, a time i njegove slojeve visoke kvalitete, koji mogu obezbjediti dugotrajno nepromjenljive osobine.

Sa kompletnim geosintetičkim rješenjima tvrtke G.T.TRADE (generalni zastupnik tvrtke Naue), Vaš brtveni sistem baze odlagališta sadržati će najnovija dostignuća i kvalitetu koja obezbjeđuje dugotrajne nepromjenljivosti osobina. Mi Vam možemo dati idealne kombinacije za bilo koji projekt. Širok izbor geosintetskih proizvoda omogućava realizaciju specifičnih rješenja, projektiranih za najizazovnije oblasti primjene.

 

 

 

Prekrivanje osnove (baze) deponije I Prekrivke deponija I Ponovni razvoj kontaminiranih podrucja I Osiguravanje kvalitete i kontrola I Proizvodi kod gradnje deponija I

> Prekrivanje osnove (baze) deponije

Varenje geomembrana od CARBOFOL-a (zemljani nasip u Kini, Xingfeng)

Odlagalište (deponij) otpada na nasipu sa SECUTEX-om za zaštitu kompozitnog prekrivača  (zemljani nasip u Španjolskoj)

Kompozitni prekrivači od CARBOFOL i BENTOFIX na zemljanom nasipu (u gradu Argalario, Španjolska)

 

Zaštitni sloj od SECUTEX-a preko HDPE geomembrane (deponija u Njemačkoj)

 

PRESJECI - DETALJI

Direktive EU za brtvljenje osnovice odlagališta otpada: 

 - otpad
 - kolektor lužine (50 cm)
 - geomembrana
 - geološka barijera (1m) manje od 1-10-9 m/s
 

Direktive EU za brtvljenje osnovice odlagališta otpada (stanje u praksi):

 - otpad
 - kolektor lužine (50 cm) 16/32 mm
 - cjevovod kolektora lužine
 - SECUTEX zaštitni geotekstil (teži od 800 g/m2)
 - CARBOFOL HDPE geomembrana 2 mm

 - geološka barijera (4x25 cm) < 1•10-9 m/s

 - posteljica  

 

Kompletno rješenje tvrtke G.T.TRADE za brtvljenje:

 - otpad
 - kolektor lužine (50 cm) 16/32 mm
 - cjevovod kolektora lužine
 - SECUTEX zaštitni geotekstil (teži od 800 g/m2)
 - CARBOFOL HDPE geomembrana 2 mm
 - BENTOFIX geosintetički glineni prekrivač (1 cm)

 - geološka barijera (49 cm)

 - posteljica
 

PRESJECI - DETALJI

Direktive EU i USA za brtvljenje baze odlagališta otpada-konv.rješenje:

 - otpad

 - zemljani filter
 - kolektor lužine (30 cm) veći od 10-4 m/s
 - geomembrana HDPE 1,5 mm

 - kompaktni sloj od gline (60 cm) manji od 1•10-9 m/s

 - posteljica
 

Kompletno rješenje brtvljenja baze odlagališta otpada (tvrtke G.T.TRADE):

 - otpad
 - SECUTEX filter (teži od 300 g/m2)
 - kolektor lužine 16/32 mm
 - cjevovod kolektora lužine
 - SECUTEX zaštitni (teži od 800 g/m2)
 - CARBOFOL gomembrana 2 mm

 - BENTOFIX (GCL)

 - posteljica
 

Dvostruko brtvljenje kompozitne baze odlagališta otpada (prema tvrtci G.T.TRADE):

 - otpad
 - kolektor lužine 16/32 mm
 - SECUTEX zaštitni (teži od 800 g/m2)
 - CARBOFOL HDPE  gomembrana
 - BENTOFIX sloj geosintetike i gline
 - SECUDRAN detektor drenaže
 - CARBOFOL HDPE  gomembrana

 - BENTOFIX sloj geosintetike i gline

 - posteljica