GT-TRADE d.o.o.  
  Graditeljstvo • Trgovina • Export-Import  
 

Posljednja promjena: 07. May 2005

 
     
  Aplikacije  
   
   
> GT-TRADE

>

Proizvodi
>

Funkcije

>

Aplikacije

  > Izgradnja deponija
 
  > Prekrivanje baze deponije
  > Prekrivke deponija
  > Ponovni razvoj kontaminiranih podrucja
  > Osiguravanje kvalitete i kontrola
  > Proizvodi kod gradnje deponija
  > Primjeri upotrebe geosintetika za prekrivanje deponija
  > Priručnik za izgradnju vodonepropusnog objekta upotrbom bentonita     
  > Pokrivanje kosine deponije (zemljanog nasipa)  GCLom     
> Tehnički podaci
> Povijest
> Info
> Reference
> Novosti
   
   
     > Tehnika gradnje deponija
  > Prekrivanje osnove (baze) deponije
  > Prekrivke deponija
  > Ponovni razvoj kontaminiranih podrucja
  > Osiguravanje kvalitete i kontrola
  > Proizvodi kod gradnje deponija

 

 
 

U tehnici gradnje deponija, prekrivanje baze (podloge) deponije i prekrivanje (vrha) deponije predviđeno je na dva različita načina, tako da obuhvate sve potencijalne zagađivače. Sustavi za prekrivanje baze (podloge) deponije sadrže geosintetičke komponente za brtvljenje i odvodnjavanje da bi obuhvatili fluide (tekućine,plinove) i zagađivače koji se mogu iscijediti iz otpada, te da ih usmjere ka kolektoru (točki sakupljanja) radi prerade (tretmana).

Geosintetici kod prekrivki deponija koriste se u slojevima za brtvljenje i odvodnju (drenažu) spriječavajući odronjavanje i ulazak vode u tijelo deponije i smanjujući time ispiranje.

«Smeđe polje» industrijskih postrojenja koje zahtijeva popravak može izvući korist od upotrebe geosintetičkih sustava za brtvljenje. Korištenjem kompletnih geosintetičkih rješenja industrijska postrojenja mogu se ponovno osposobiti za novu svrhu (namjenu) za dio cijene kojom se plaća tretman zemlje i dekontaminacija.

Kompletna rješenja sa geosinteticima tvrtke GT-TRADE (generalni zastupnik tvrtke Naue Fasertechnik za Hrvatsku) štite okolinu od potencijalnih zagađivača.

Svi proizvodi su trajni i obezbjeđuju dugi vijek sustava koji se koristi. U usporedbi sa uobičajenim konstrukcijama oni su mnogo ekonomičniji, zauzimaju manje prostora, štede resurse i smanjuju cijene instalacije.

Prekrivanje osnove (baze) deponije I Prekrivke deponija I Ponovni razvoj kontaminiranih podrucja I Osiguravanje kvalitete i kontrola I Proizvodi kod gradnje deponija I

 

FUNKCIJE GEOSINTETIKA

... Brtvljenje

Geomembrane su prepreka širenju fluida i plinova. Postale su osnovni dijelovi građevinarstva jer se mnogo koriste za zaštitu vode na zemlji. Geomembrane se izrađuju od polietilena velike gustoće (HDPE), prema EU-standardima za korištenje su one deblje su od 1,5 mm i najčešće se ugrađuju u nasipe. .

Pri izgradnji cesta i zaštiti okoline, HDPE geomembrane  i GCL-i se koriste na mjestima gdje je značajno (važno) dobro brtvljenje.

... Zaštita

Geomembrane, građevine, obloženi materijali i svi ostali konstruktivni elementi često moraju biti zaštićeni od eventualnog mehaničkog oštećenja. Bez odgovarajuće zaštite, oštećenja se mogu dogoditi od predmeta oštrih ivica kao što je kamenje, od neravnina (hrapavosti) zemlje ispod površine ili čak od materijala za prekrivanje nasipa (deponija). Mehanički složen materijal, izbušen iglama, netkani i drugi kompozitni materijali izrađeni su od polipropilena (PP) i obično se koriste kao zaštitni slojevi. Specifično za netkane geotekstile je da funkcija zaštite direktno ovisi od debljine i mase po jedinici zapremnine, pa zbog toga deblji i teži netkani geotekstili daju bolju zaštitu. 

... Drenaža

Materijali za drenažu (odvodnjavanje) su potrebni za skupljanje površinskih voda (oborina i sl.), za skupljanje i skretanje voda ispod površine zemlje, i općenito rečeno, skupljanje fluida i njihovo pražnjenje u sustav za drenažu. Sustavi za drenažu su tipično izgrađeni od individualnih slojeva materijala ili u kombinaciji sa ostalim komponentama radi stvaranja prethodno oblikovanih elemenata za drenažu. Tako oblikovani elementi sadrže bar jedan filterski sloj i jedan sloj za cijeđenje. Sloj za cijeđenje je potreban za tok i pražnjenje fluida u točki skupljanja (kolektoru) bez dovođenja vanjskog pritiska (slobodni pad). Jednostruki ili višestruki dijelovi geosintetičkog sustava za drenažu izrađuju se od polietilena velike gustoće ili polipropilena i oni često zamjenjuju konvencionalne debele slojeve od mineralne vune.

... Kontrola erozije

Za spriječavanje površinske erozije koriste se jednostruki dijelovi geosintetičkih slojeva i kompozitni materijali sastavljeni od više dijelova. Spriječavanje ispiranja čestica zemlje na kosinama nasipa i u kanalima vrši se brzo rastućom vegetacijom koja obezbjeđuje sigurnu kontrolu erozije. 

... Ojačavanje  

Geosintetički elementi se instaliraju ispod ili između slojeva zemlje da bi se poboljšale mehaničke osobine slojeva zemlje i preuzele na sebe sile zatezanja i smanjile deformacije. Geotekstili, geomreže i ostali kompozitni sintetički materijali se koriste u oblastima kao što su zadržavanje struktura u skladu sa principimapojačane zemlje”, stabilizacija kosina na nasipu ili pojačavanje temelja zemljanih brana gdje sloj ispod površine zemlje pokazuje mali kapacitet nosivosti tla. Korištenje geosintetika za ojačavanje smanjuje skupe konstruktivne zahvate, može smanjiti miješanje zemlje i eliminirati potrebu za dodatnim slojevima zemlje.  

... Odvajanje (separacija)

Geotekstili se koriste kao slojevi za spriječavanje miješanja materijala kojim su punjeni susjedni slojevi. 

Netkana geosintetika pokazuje veliki kapacitet izduživanja pa se zbog toga taj materijal izabire za primjenu u toj oblasti. Izbor prikladnog proizvoda zavisi od veličine zrnaste strukture u osnovnom sloju i očekivanom opterećenju tog sloja u radu. Glavne oblasti u kojima se koristi netkana geosintetika za odvajanje slojeva su: gradnja željezničkih pruga, tehnika gradnje hidrauličnih postrojenja i zemljanih nasipa te sportskih igrališta.  

... Filtriranje

Netkani geotekstili se koriste u oblasti filtriranja, kao što su hidraulična tehnika i sustavi za drenažu, sa ciljem da zadrže čestice zemlje a propuste tekućine na svom vertikalnom putu kroz filterski sloj. Dva su aspekta filtriranja koja treba razraditi kroz proces projektiranja:

- Efikasnost (učinkovitost) mehaničkih filtera (provjeriti da li filterski slojevi imaju dovoljan kapacitet zadržavanja čestica zemlje); i

- Efikasnost hidrauličnih filtera (provjeriti da li se voda može prazniti kroz filter bez vanjskog izvora pritiska – samo slobodan pad!).

U usporedbi sa mineralnim slojevima filtera, debljina geosintetika direktno povećava dugotrajnu mehaničku i hidrauličku efikasnost filtera. 

Prekrivanje osnove (baze) deponije I Prekrivke deponija I Ponovni razvoj kontaminiranih podrucja I Osiguravanje kvalitete i kontrola I Proizvodi kod gradnje deponija I

 

 

 

 

> Tehnika gradnje deponija

Ilegalno odlagalište otpada  sedamdesetih godina - Njemačka

Čvrstoća na smicanje sustava za drenažu SECUDRAN,donijela je njenu mnogo veću (širu) primjenu u gradnji deponija (zemljanih nasipa) 1988.g.

Sustav prekrivanja osnove zemljanog nasipa postao je umjetnost 1991.g.

 

Pokrivanje zemljanog nasipa je obavljeno 1995.godine sa geomembranama CARBOFOL i geosintetičkim slojevima BENTOFIX.