GT-TRADE d.o.o.  
  Graditeljstvo • Trgovina • Export-Import  
 

Posljednja promjena: 09. svibanj 2011

 
     
  Aplikacije  
   
   
> GT-TRADE

>

Proizvodi
>

Funkcije

>

Aplikacije

  > Izgradnja deponija
  > Primjeri upotrebe geosintetika za prekrivanje deponija
  > Priručnik za izgradnju vodonepropusnog objekta upotrbom bentonita     
  > Pokrivanje kosine deponije (zemljanog nasipa)  GCLom     
> Tehnički podaci
> Povijest
> Info
> Reference
> Politika tvrtke
   
   
 

 

GT-TRADE I Proizvodi I Funkcije I Aplikacije I Teh. podaci I Povijest I Info I Reference I Politika

 

  Tehnika gradnje deponija

 

 

U tehnici gradnje deponija, prekrivanje baze (podloge) deponije i prekrivanje (vrha) deponije predviđeno je na dva različita načina, tako da obuhvate sve potencijalne zagađivače.....>

 

 

  Primjeri upotrebe geosintetika za prekrivanje deponija

 

 

Mnogo različitih sustava pokrivanja deponija je izgrađeno u Njemačkoj. Osim nekoliko izuzetaka, geosintetici čine dio sustava za brtvljenje u svim slučajevima primjene. Ovaj prilog pokazuje primjerima različitih konstrukcija koje su realizirane u Njemačkoj......>

 

 

  Priručnik za izgradnju vodonepropusnog objekta upotrebom bentonita - hidroizolacije primjenom Bentofixa

 

 

U suvremenom svijetu se mora poštovati priroda više nego ikada radi očuvanja balansa (ravnoteže) između socijalnog razvoja i tehnološkog progresa. Tvrtke koje rade u ovom sektoru, moraju poštovati te zahtjeve, tako da znanje i iskustvo koriste kao pogonsku silu za nalaženje ravnoteže između socijalnog razvoja, ekonomskog napretka i zaštite okoline. Razvoj i neprekidan porast prodaje Bentofix®-a (GCL-a), kao dobrog proizvoda za brtvljenje, bazira se na poštivanju ovih zahtjeva. .....>

 

 

  Pokrivanje kosine deponije (zemljanog nasipa) GCLom

 

 

Bentofix® – geosintetički glineni prekrivači pokazuju mnogo tehničkih prednosti.  Pored niske hidrauličke provodljivosti, sposobnosti da sam brtvi i svojstava izduživanja, vrijednost ljuštenja i čvrstoća na smicanje su značajni kriteriji za dugoročnu efikasnost geosintetičkih glinenih prekrivača......>

 

 

 

 

GT-TRADE I Proizvodi I Funkcije I Aplikacije I Teh. podaci I Povijest I Info I Reference I Politika

AKTUALNO - NOVOSTI

 
Izvedba lagune za procjedne vode na deponiji 1.kategorije 'Duplja' - Novi Vinodolski. Investitor: GDTK Ivanj d.o.o.  >

- Izvedeno stanje lagune -


Izvedba odlagališnih kazeta 3, 4 i 5 na  regionalnoj deponiji 'Mošćanica' - Zenica (BIH). Investitor: RDM d.o.o. - Zenica ....               >

- Faza izvebe kazeta 3, 4 i 5 odlagališta - ugradnja GCL-a (Bentofix), geomebrane (Carbofol) i geotekstila (Secutex) - Regionalna dep. Mošćanica (Zenica)

- Početna faza: Ojačanje podloge primjenom geomreža COMBIGRID - Regionalna dep. Mošćanica (Zenica)

- Izvedeno stanje kazeta - veličine 50.000 m2 - Regionalna dep. Mošćanica (Zenica)


Izvedba odlagališnih kazeta - odlagalište otpada grada Virovitice

- Faza gradnje -


- Naručite kod nas kataloge i tehničke podloge za sve naše proizvode -